Перелік спеціальностей та конкурсних предметів

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спорідненою або іншою спеціальністю

Спеціальність

Назва ОП

Умови вступу

Вступне випробування

Термін навчання

Бюджет

Контракт

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

051

Економіка

1. Економіка підприємства і бізнес-аналітика

2. Економічна безпека

Галузь 05

Українська мова та література (ЗНО)

Математика (ЗНО)

Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО)

Математика або історія України (ЗНО)

Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

-

071

Облік і оподаткування

1. Облік і оподаткування

Галузь 07

Українська мова та література (ЗНО)

Математика (ЗНО)

Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО)

Математика або історія України (ЗНО)

Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

-

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1. Фінанси і кредит

2. Державна податкова та митна справа

Тільки спец. 072

Українська мова та література (ЗНО)

Математика (ЗНО)

Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО)

Математика або історія України (ЗНО)

Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

-

2р 10м

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Товарознавство і торговельне підприємництво

2. Оптова, роздрібна та Інтернет - торгівля

Галузь 07

Українська мова та література (ЗНО)

Математика (ЗНО)

Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО)

Математика або історія України (ЗНО)

Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

-

161

Хімічні технології та інженерія

1.Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Всі категорії

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

181

Харчові технології

1.Харчові технології та інженерія

2.Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Всі категорії

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

182

Технології легкої промисловості

1. Експертиза текстильних матеріалів та виробів

2. Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів

3. Стандартизація та сертифікація виробів

Тільки для спец.182

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

2р 10м

Факультет інформаційних технологій та дизайн

022

Дизайн

1.Дизайн

2. 022.01 Графічний дизайн

3. 022.02 Дизайн одягу (взуття)

4. 022.03 Дизайн середовища

Тільки спец. 022

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

-

2р 10м

121

Інженерія програмного забезпечення

1. Програмна інженерія

2. Програмне забезпечення систем

3. Програмування смарт-пристроїв та вбудованих систем

Тільки спец. 121

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

2р 10м

122

Комп'ютерні науки

1. Комп'ютерні науки

Галузь12

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

-

2р 10м

123

Комп’ютерна інженерія

1. Комп’ютерна інженерія

Галузь12

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

-

126

Інформаційні системи та технології

1. Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управління проектами

Галузь12

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

-

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ

131

Прикладна механіка

1. Прикладна механіка

Галузь 13

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

2р 10м

133

Галузеве машинобудування

1. Технічний сервіс у побутовому обслуговуванні та інженерний дизайн

Всі категорії

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Електротехніка та електротехнології

Галузь 14

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

2р 10м

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1.Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Всі категорії

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

274

Автомобільний транспорт

1.Автомобільний транспорт

Всі категорії

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Всі категорії

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, УПРАВЛІННЯ І БІЗНЕСУ

073

Менеджмент

1. Бізнес-адміністрування

2. Логістика

3. Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

5. Менеджмент підприємницької діяльності

Галузь 07

Українська мова та література (ЗНО)

Математика (ЗНО)

Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО)

Математика або історія України (ЗНО)

Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

-

075

Маркетинг

1. Маркетинг

Галузь 07 та спец.051

Українська мова та література (ЗНО)

Математика (ЗНО)

Фахове випробування

Українська мова та література (ЗНО)

Математика або історія України (ЗНО)

Фахове випробування

1р 10м

Інші спеціальності

-

2р 10м

242

Туризм

2. Готельно-ресторанний сервіс

Тільки для спец. 242

-

Українська мова та література (ЗНО)

Фахове випробування

2р 10м

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Всі категорії

-

Українська мова та література (ЗНО)

Математика або історія України (ЗНО)

Фахове випробування

2р 10м

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Всі категорії

-

Українська мова та література (ЗНО) Фахове випробування

1р 10м