Студенти і аспіранти ХНТУ

Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

 

Бойко Альона Анатоліївна

студентка 4 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Качанова Аліна Олегівна

студентка 4 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 
 

Факультет інженерії та транспорту

 

Селуянова Тетяна Андріївна

студентка 4 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології»

Мацків Богдан Миколайович

студент 4 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»

 
 

Факультет кібернетики та системної інженерії

 

Ніколенко Анастасія Вячеславівна

студентка 6 курсу денної форми навчання, спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Чубар Олександра Ігорівна

студентка 6 курсу денної форми навчання, спеціальності 022 «Дизайн»

 
 

Факультет економіки

 

Федоренко Олена Олександрівна

студентка 4 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

Перегудов Олександр Сергійович

студент 4 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

 
 

Факультет інтегрованих технологій

 

Коваленко Лідія Вікторівна

студентка 3 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.051601 «Технологія та дизайн текстильних матеріалів»

Капітонов Артем Вікторович

Студент 6-го курсу, денної форми навчання, спеціальності 076-підприємництво,торгівля та біржова діяльність