Головна

About University / Профспілка в університеті / Інформаційний листок профкому / НОВИНИ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ХНТУ

НОВИНИ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ХНТУ

Позиція Профспілки освітян

Гідна оплата праці та збереження інтелектуального потенціалу – позиції Профспілки у бюджеті країни

5 жовтня 2016 року відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за участю міністра освіти і науки України, народних депутатів – членів Комітету, представників регіональної влади, національних академій, навчальних закладів, експертного середовища, громадських інституцій.

Позицію Профспілки працівників освіти і науки України на засідання озвучив заступник Голови Профспілки Сергій Романюк.

Зокрема, він наголосив, що Позиція Профспілки освітян полягає в:

► недопущенні зменшення на 3 млрд. грн. розміру освітньої субвенції, оскільки для нормального завершення поточного року освітянам бракує 3,7 млрд. грн., а заплановане у проекті бюджету підвищення посадових окладів на два тарифних розряди для вчителів за даними Міносвіти ще потребуватиме 4,5 млрд. грн.;

► виокремленні з додаткової дотації місцевим бюджетам обсягом 14,9 млрд. грн. дотації на фінансування закладів освіти;

► скасуванні норми щодо обмеження розміру пенсії працюючим пенсіонерам;

► вилученні з Прикінцевих та перехідних положень законів, Бюджетного кодексу та законопроектів норм, якими обмежуються норми інших законів;

► передбаченні у державному бюджеті трансфертів місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів, адже дефіцит видатків на утримання професійно-навчальних закладів у поточному році становить 1,3 млрд. грн;

► збільшені обсягів видатків на фінансування підготовки кадрів вищими навчальними закладами проти минулорічної потреби, як мінімум, на 22%, проти скорочення на 25% фінансування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та на 1,8 млрд. грн ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації;

► недопущенні законодавчих змін стосовно порядку призначення і виплати академічної та соціальної стипендій особам, які навчаються у вищих навчальних закладах;

► для виконання норм щойно прийнятого закону «Про вищу світу» розмір стипендіального фонду необхідно збільшити у двічі.

Позиція ЦК Профспілки щодо державного бюджету 2017

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України направив свої зауваження та пропозиції до проекту закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік», реєстраційний № 5000 від 15.09.2016, розробленого Кабінетом Міністрів України.

Відповідні листи спрямовано до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

ЦК Профспілки висловив свою позицію з приводу норм держбюджету та положень стосовно рівня прожиткового мінімуму, розміру оплати праці працівників освіти, забезпеченості видатками на освітню галузь, стипендіального забезпечення тощо.

26.09.2016 № 02-5/524 Комітет з питань науки і освіти

Верховної Ради України

Шановні народні депутати України, члени комітету !

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається до Вас з приводу проекту закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік», реєстраційний № 5000 від 15.09.2016, розробленого Кабінетом Міністрів України та висловлює занепокоєння з приводу його норм та положень стосовно рівня прожиткового мінімуму, розміру оплати праці працівників освіти, забезпеченості видатками на освітню галузь, стипендіального забезпечення тощо.

Проектом Держбюджету передбачається з 1 січня 2017 року прожитковий мінімум для працездатних осіб в розмірі 1600 гривень, тобто на рівні, встановленому з грудня 2016 року. Незначне його підвищення заплановано з 1 травня до 1684 гривень та з 1 грудня – 1762 гривень. За даними Мінсоцполітики розмір прожиткового мінімуму для цієї категорії осіб з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб становив у липні 3156 грн. Згідно з розрахунками профспілок, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах липня 2016 року, скоригований на суму обов’язкових платежів відповідно до рішення Конституційного Суду від 22.05.2008 № 10-рп, має становити 3454 гривень. До того ж прожитковий мінімум базується на застарілих наборах продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, які не переглядалися впродовж 16 років, не враховує низку життєво необхідних витрат: на житло, освіту, оздоровлення, утримання дітей у дошкільних навчальних закладах, платні медичні послуги тощо.

Тому цей соціальний стандарт потребує збільшення та відповідного фінансового забезпечення необхідними видатками з бюджету.

Неприпустимим вважаємо продовження узаконення статтею 9 норми про рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який не передбачений Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

Статтею 8 законопроекту на заниженому рівні передбачено й мінімальну заробітну плату, розмір якої з 1 січня залишається на рівні 1600 гривень, а з 1 травня підвищується лише до 1684 гривень та з 1 грудня - до 1762 гривень. Однак згідно зі статтею 9 закону «Про оплату праці» розмір мінімальної заробітної плати має визначатися з урахуванням потреб працівників та їх сімей, вартісної величини набору продуктів харчування, достатнього для забезпечення нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров'я, мінімального набору непродовольчих товарів та послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Кабінетом Міністрів України при підготовці та схваленні проекту не враховано домовленостей, досягнутих при підписанні нової Генеральної Угоди на 2016-2017 роки про забезпечення у 2017 році скорочення грошового розриву між розміром посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки і мінімальною заробітною платою на рівні, що перевищує прогнозний індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року). Як і на даний час розрив між прожитковим мінімумом на працездатну особу і базовим посадовим окладом ЄТС передбачається на рівні 265 гривень. Внаслідок такої невідповідності лише на розмірі посадового окладу педагогічні працівники втрачають від 435 до 740 гривень, а науково-педагогічні - від 684 до 1155 гривень на місяць.

Враховуючи рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 8 вересня 2016 року за результатом розгляду апеляційної скарги Кабінету Міністрів України про залишення в силі постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 травня 2016 року у справі № 826/26538/15, якою суд зобов’язав Кабінет Міністрів України визначити умови розміру посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням вимог ч. 3 ст. 6 Закону України «Про оплату праці», ч. 3 ст. 96 Кодексу законів про працю України та встановити розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати, в Державному бюджеті на 2017 рік базовий посадовий оклад ЄТС має бути встановлений вище мінімальної заробітної плати.

Через порушення закону «Про освіту» середній розмір посадових окладів педагогічних працівників становить 38,5%, а науково-педагогічних працівників - 33,4% від законодавчо гарантованого, складаючи відповідно 2334 та 4053 гривні. З дотриманням законодавчих гарантій середній розмір посадових окладів педагогічних працівників мав би становити в липні 2016 року 6064 гривні, а науково-педагогічних - 12128 гривень, тобто на рівні середньої та подвійної зарплати в промисловості.

Не можуть бути підтримані наміри про підвищення лише на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати вчителів та педпрацівників шкіл, що витікає з Пояснювальної записки до законопроекту.

В Державному бюджеті необхідно передбачити видатки на підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати всім педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальних середніх, професійно-технічних, вищих та інших типів навчальних закладів і установ освіти, а також науково-педагогічним і науковим працівникам з безумовним дотриманням вимог Закону України «Про освіту» з урахуванням рішень судових органів.

Законопроектом передбачається обсяг освітньої субвенції в розмірі 41 926 295,9 тисяч гривень проти затверджених у поточному році – 44 894 696,5 тисяч гривень, що на 2 968 400,6 тисяч гривень менше минулорічних призначень. Як засвідчує практика використання освітньої субвенції впродовж двох років, затверджені в Держбюджеті бюджеті її обсяги є недостатніми для забезпечення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, оскільки за даними організаційних ланок Профспілки така потреба в них лише цьогоріч складає 3,7 мільярда гривень. Через брак коштів має місце заборгованість із заробітної плати освітян, сума якої на 1 вересня у 6 областях становила 30,4 млн. гривень, не виплачуються законодавчо встановлені доплати, надбавки та винагороди, зокрема пов’язані з обнулінням індексації, за престижність педагогічної праці, заміну тимчасово відсутніх учителів, вихователів, викладачів тощо.

Непрозорим є механізм розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, обсяги якої у додатку № 6 передбачаються у сумі 14,9 млрд. гривень, без їх розподілу за галузевою належністю цих закладів, а також без виділення такої дотації місцевим бюджетам міст та об’єднаних територіальних громад, що вимагає відповідного доопрацювання.

Обсяги освітньої субвенції та додаткової дотації на покриття поточних витрат загальноосвітніх навчальних закладів мають забезпечити створення належних умов для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти, незалежно від місця їх проживання та кількості учнів у школах, без будь-яких обмежень.

У зв’язку з цим необхідно скасувати норму частини 4 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII, якою з 1 вересня 2016 року заборонено фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції.

Недостатність фінансового забезпечення підготовки робітничих кадрів професійно-технічними навчальними у зв’язку з реалізацією положень статей 28 та 29 Держбюджету на 2016 рік без передачі місцевим бюджетам необхідних видатків, обсяг яких до кінця складає 1,3 млрд. гривень, підтверджує необхідність передбачення в проекті надання місцевим бюджетам відповідних трансфертів.

Попри затверджений Основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2017 рік прогноз інфляції в 113%, а також підвищення соціальних стандартів на 10,1%, обсяги видатків на підготовку кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації Міністерству освіти і науки зменшено на 1,8 млрд. гривень, або на 16%. Видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами I -II рівнів акредитації зменшено на 990,8 млн. гривень, або на 25%.

Тому враховуючи індекс споживчих цін та зростання ВВП на 3%, обсяги видатків на фінансування підготовки кадрів мають бути збільшені проти минулорічної потреби, як мінімум, на 22%.

Неприпустимими вважаємо пропозиції щодо механізму стипендіального забезпечення студентів. В проекті Держбюджету Міністерству освіти і науки закладено лише 2 млрд. гривень для виплати академічних стипендій та 1,99 млрд. гривень для виплати соціальної стипендії. Такими, що не відповідають статті 62 Закону України «Про вищу освіту» є норми щодо передбачення видатків на соціальні стипендії студентам вищих навчальних закладів Міністерству соціальної політики, обсяг яких складає 992 969 тис. гривень. За оперативними розрахунками, основаними на чисельності студентів, які отримують академічну та соціальну стипендії, для забезпечення реалізації статті 62 в бюджеті необхідно передбачити 10,5 млрд. гривень, з них 9,5 млрд. - для виплати академічних стипендій і 1 млрд. - для соціальних стипендій. Тому стаття 27 Законопроекту потребує скасування.

Норми законопроекту не можуть вводити будь-які обмеження, передбачені іншими Законами України, як це сталося, зокрема в поточному році.

Пунктом 8 Прикінцевих положень законопроекту передбачено, що низка норм і положень Законів України, серед яких Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», застосовується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів.

Про заборону внесення змін до законів Законом про державний бюджет України в частині обмеження прав і свобод людини йдеться у Рішенні Конституційного Суду України від 9 липня 2007 № 1-29/2007, згідно з яким встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, визнано таким, що не відповідає Конституції України, а також від 22.05.2008 №10-рп/2008, в якому зазначається, що статтею 92 Конституції України визначено сфери, зокрема бюджетну, які мають врегульовуватися виключно законом. Закон про Держбюджет є основним фінансовим документом держави. Через своє спеціальне призначення цей закон не повинен регулювати відносини в інших сферах суспільного життя. Конституція України не надає закону про Держбюджет вищої юридичної сили стосовно інших законів.

ЦК Профспілки наполягає на затвердженні в законі «Про Державний бюджет України на 2017 рік» видатків на освіту в обсягах, що відповідають державним гарантіям, зазначеним в статті 61 Закону України «Про освіту», а саме не менше 10% національного доходу, які мають забезпечити:

- оплату праці на основі тарифної сітки з установленням посадового окладу працівника першого тарифного розряду в розмірі не нижче мінімальної заробітної плати та не нижче оновленого прожиткового мінімуму на працездатну особу з підвищенням тарифних коефіцієнтів, які б забезпечили законодавчо гарантований статтею 57 Закону України «Про освіту» рівень оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів системи освіти, встановлення доплат педагогічним та науково-педагогічним працівникам за виконання передбачених законами України усіх видів педагогічної роботи;

- реалізації гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам щодо встановлення підвищених посадових окладів, ставок заробітної плати та доплат за наукові ступені і вчені та інші звання відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» та статті 59 Закону України «Про вищу освіту»;

- забезпечення безоплатно житлом з опаленням та освітленням педагогічних працівників та пенсіонерів з їх числа у сільській місцевості та селищах міського типу відповідно до гарантій, передбачених частиною 4 статті 57 Закону України «Про освіту» незалежно від сукупного доходу;

- забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, надання їм пільгових довгострокових кредитів на його будівництво і придбання відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту»;

- забезпечення безоплатних медичних оглядів працівників навчальних закладів, підвищення їх кваліфікації, регулярного безкоштовного підвезення у сільській місцевості до місця навчання і додому відповідно до вимог Закону України «Про освіту»;

- встановлення доплати протягом трьох років за першим місцем роботи педагогічним працівникам навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості, відповідно Указу Президента України 2005 року № 1013;

- забезпечення прав учнів 1-4 класів на безоплатне харчування в загальноосвітніх навчальних закладах;

- підвищення рівня стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про вищу освіту», а учнів професійно-технічних навчальних закладів відповідно до зростання величини прожиткового мінімуму;

- забезпечення пільгового проїзду у транспорті студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про вищу освіту»; .

Крім того, в проекті Держбюджету на 2017 рік необхідно передбачити видатки для:

- фінансування науки на рівні, визначеному статтею 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

- реалізації положень статті 36 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо встановлення ставок (окладів) науковим працівникам наукових установ, діяльність яких фінансується з бюджету, виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні;

- виплати науково-педагогічним та науковим працівникам грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

- реалізацію вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» стосовно виділення витрат на охорону праці в обсязі не менше 0,2% від фонду оплати праці та статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Просимо Вас, шановні народні депутати України, підтримати позицію галузевої Профспілки при опрацюванні та затвердженні проекту закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

З повагою, Голова Профспілки Г.Ф.Труханов

ЗВЕРНЕННЯ

до членів Херсонської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України

Кожен член Профспілки повинен знати позицію Херсонської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України з приводу проекту Закону «Про освіту», щодо фінансового забезпечення освітньої галузі, майбутніх державних гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам закладів освіти на рівень та умови оплати праці, робочого часу тощо.

1.Вважаємо неприпустимим узаконення оплати праці зазначених працівників на основі тарифної сітки. Намагання найвищих органів законодавчої та виконавчої влади узаконити систему оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників освіти на основі Єдиної тарифної сітки Рішенням Конституційного Суду від 22.05.2008 № 10-рп/2008 визнано такими, що не відповідають Конституції України.

2. Наполягаємо на такій редакції частини 3 статті 56: «Педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору. Науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору згідно з законом за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».

3.Категорично не погоджуємося з нормою частини 1 статті 78 законопроекту стосовно забезпечення державою асигнувань на освіту в розмірі не меншому 7 відсотків валового внутрішнього продукту. Тому наполягаємо на такій редакції частини 1 статті 78 законопроекту: «Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі, не меншому десяти відсотків валового внутрішнього продукту».

4.Наполягаємо на врахуванні при винесенні на розгляд парламенту пропозицій щодо редакції статей 56, 58, 61, 78 законопроекту, які стосуються фінансування галузі, трудових гарантій держави праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, а також спеціалістів закладів освіти.

5.У частині 2 статті 11 необхідно визначитися з циклом дошкільної освіти для дітей віком від 2 до 3 років, оскільки передбачено, що дошкільна освіта раннього циклу розвитку дитини – це вік від народження до 2 років, а цикл перед шкільної освіти – вік від 3 років до початку навчання в школі.

6.Потребують узгодження статті 14 та 66 законопроекту щодо забезпечення підвезення учнів, оскільки в частині 6 статті 14 йдеться про підвезення осіб, які здобувають повну загальну середню освіту, а в 66 – про підвезення учнів лише закладів початкової та базової середньої освіти.

7.У частині 2 статті 26 законопроекту в реченні щодо застосування контрактної форми трудового договору до всіх керівників закладів освіти необхідно виписати: «Щодо керівників закладів освіти державної власності застосовується контрактна форма трудового договору».

8.Стаття 40 потребує доповнення частиною 4 у редакції: «Документи про загальну середню освіту, а також про професійну та вищу освіту для осіб, які навчаються за державним замовленням, виготовлюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для учнів державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.».

9.Зі статті 52 з учасників освітнього процесу необхідно вилучити таку не визначену нормами чинного законодавства категорію, як «фахівці-практики».

  1. У частині 5 статті 59 необхідно доповнити останнє речення, виклавши його в редакції: «Підвищення кваліфікації педагогічного працівника може оплачуватися засновником закладу освіти, закладом освіти, в якому він працює, педагогічним працівником, а також іншими фізичними та юридичними особами, якщо педагогічний працівник не є працівником комунального чи державного закладу освіти.». Частину 6 цієї статті викласти в редакції: «Порядок матеріального забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджується Кабінетом Міністрів України.».
  2. Частину 2 статті 60 викласти у редакції: «Робочий час педагогічних працівників, залежно від їх посад, включає навчальну, виховну, методичну та іншу педагогічну роботу, за виконання окремих видів якої встановлюється додаткова оплата.». Частину 3 цієї статті викласти у редакції: «Обсяг та перелік видів роботи науково-педагогічних працівників встановлюється закладом освіти та закріплюється у трудовому договорі у межах, визначених законодавством», «Обсяг та перелік видів роботи педагогічних працівників встановлюється закладом освіти, закріплюється у трудовому договорі та під час тарифікації відповідно до законодавства.». Частину 4 викласти у редакції: «Норми навчального навантаження педагогічних і науково-педагогічних працівників на одну ставку встановлюються спеціальними законами та не можуть бути збільшені порівняно з чинними законами».
  3. Зі статті 66 вилучити норми про надання права реорганізовувати і ліквідовувати заклади дошкільної, початкової та позашкільної освіти, яке було надано їм антисоціальним законом «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII, виклавши пункти 1-6 частини 2 у редакції:

«1) відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти, позашкільної освіти;

2) планують та забезпечують розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової, повної середньої освіти, позашкільної освіти;

3) реорганізація або ліквідація діючих комунальних закладів дошкільної, початкової та позашкільної освіти, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму;

4) закріплюють за закладами середньої освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);

5) гарантують доступність середньої освіти та забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті для всіх громадян, які проживають на відповідній території;

6) забезпечують та фінансують підвезення учнів до закладів початкової, базової та повної середньої освіти, і у зворотному напрямку;».

13. У повноваженнях місцевих рад, передбачених частиною 3 статті 66, замість слів «початкової та базової середньої освіти» виписати «початкової, базової та повної середньої освіти».

14. Назву статті 70 викласти у редакції: «Державно-громадське управління та соціальне партнерство у сфері освіти» та доповнити цю статтю частиною 5 такого змісту:

«5. Взаємодія органів влади та місцевого самоврядування, а також закладів освіти з громадськими професійними об’єднаннями громадян та їх організаціями у сфері освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про соціальний діалог», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, «Про колективні договори і угоди» та інших норм законодавства.».

Закон України «Про освіту» у новій редакції має бути введений одночасно у повному обсязі. Тому пропозиції, які передбачені прикінцевими та перехідними положеннями щодо набуття чинності частиною першою та третьою статті 11 та абзацом першим частини другої статті 52, з 1 вересня та з 1 січня 2018 року відповідно, мають бути вилучені. До того ж, що ці положення не узгоджено з нумерацією статей доопрацьованого законопроекту.

Херсонська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України наголошує на необхідності дотримання норм статті 22 Конституції України, відповідно до якої при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Вважаємо неприпустимим економити на освітянській галузі та наголошуємо на збереженні в новому Законі України «Про освіту», як мінімум на найближчу перспективу, гарантій щодо рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів освіти, а в подальшому - досягнення європейського рівня з установленням залежності від внутрішнього валового продукту на душу населення.

Викладена позиція Профспілки обговорена під час зустрічей з першим заступником голови комітету науки та освіти Верховної Ради України Олександром Володимировичем Співаковським, надіслана для підтримки Народному депутату України Андрію Анатолійовичу Гордєєву.

Голова Херсонської обласної організації Профспілки

працівників освіти і науки України Кучерява Л.В.