Головна

Faculties / Кафедри університету / Магістратура державної служби

Магістратура державної служби

Історія створення магістратури державної служби

Магістратуру державної служби Херсонського національного технічного університету (далі – ХНТУ) відкрито 1 вересня 2009 року. Перший набір слухачів здійснено в кількості 25 осіб денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Підготовка фахівців за спеціальністю 8.15010002 – «Державна служба» здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників».

Відповідно до рішення ДАК України від 30 березня 2010 року (протокол № 82) ХНТУ було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності зі спеціальності 8.15010002 – «Державна служба» в обсязі 25 осіб денної форми навчання і 25 осіб заочної форми навчання. Термін дії ліцензії до 1 липня 2020 року.

Відповідно до рішення ДАК України від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850-Л) спеціальність 8.15010002 – «Державна служба» в ХНТУ було акредитовано за IV (найвищим) рівнем. Термін дії сертифіката про акредитацію до 1 липня 2020року.

Перший випуск магістрів у кількості 25 осіб відбувся 8 жовтня 2010 року. 8 випускників отримали дипломи магістрів з державної служби з відзнакою. Другий випуск відбувся 5 жовтня 2011 року. Дипломи магістра з державної служби отримали 25 осіб, з них 8 – з відзнакою. Третій випуск магістрів у кількості 23 осіб відбувся 3 жовтня 2012 року. Дипломи магістра з державної служби з відзнакою отримали 7 осіб.

Перший випуск магістрів за заочною формою навчання відбувся 6 червня 2012 року. Дипломи магістра з державної служби отримали 25 осіб, з них 7 – з відзнакою.

2012-2013 навчального року в магістратурі державної служби навчається 74 слухачі (25 очно і 49 за заочною формою навчання). Навчання в магістратурі здійснюється за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб.