Перелік конкурсних предметів

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів та їх ваговий коефіцієнт для вступу на навчання до Херсонського національного технічного університету осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, в 2020 році

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів (ЗНО, вступних іспитів, творчих конкурсів)

Перелік конкурсних предметів (державних підсумкових

атестацій (ДПА), вступних

іспитів, творчих конкурсів)

за спрощеною системою

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага докумен-

ту про повну загальну середню освіту

Вага балу

за успішне закінчення підготовчого відділення ХНТУ згідно додатка № 2

Мінімальна
кількість

балів для допуску

до участі в конкурсі

Код

Назва

Факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

051

Економіка

Економіка підприємства і бізнес-аналітика

Економічна безпека

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0, 4

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Історія України (ДПА)

0, 25

100

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Державна податкова та митна справа

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Історія України (ДПА)

0, 25

100

Факультет інтегрованих технологій

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

Оптова, роздрібна та Інтернет-торгівля

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або хімія або біологія

3. Історія України (ДПА)

0,2

100

181

Харчові технології

Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Хімія або біологія

3. Історія України (ДПА)

0,2

100

182

Технології легкої промисловості

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів

Стандартизація та сертифікація виробів

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,4

   

100

3. Фізика або хімія або біологія

3. Історія України (ДПА)

0,2

   

100

Факультет інформаційних технологій та дизайну

022

Дизайн

022.01 Графічний дизайн

022.02 Дизайн одягу (взуття)

022.03 Дизайн середовища

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,2

0,1

 

100

2. Історія України або фізика

2. Історія України (ДПА)

0,2

   

100

3. Творчий конкурс: Рисунок, Живопис, Композиція

3. Творчий конкурс: Рисунок, Живопис, Композиція

0,5

   

124

121

Інженерія програмного забезпечення

Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем

Програмування смарт-пристроїв та вбудованих систем

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

 

122

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

125

Кібербезпека

Кібербезпека

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

Факультет інженерії та транспорту

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,2

100

133

Галузеве машинобудування

Технічний сервіс у побутовому обслуговуванні та інженерний дизайн

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,2

100

141

Електроенергети- ка,електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та електротехнології

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,2

100

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,2

100

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,2

100

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275.03 Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України (ДПА)

0,2

100

Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

035

Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Іноземна мова*

2. Іноземна мова*

0,4

100

3. Історія України або географія

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

073

Менеджмент

Бізнес-

адміністрування

Логістика

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент підприємницької діяльності

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

075

Маркетинг

Маркетинг

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

242

Туризм

Готельно- ресторанний сервіс

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Іноземна мова*

2. Іноземна мова*

0,4

100

3. Географія або математика

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

100

3. Іноземна мова* або історія України

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

0,25

0,1

 

100

2. Іноземна мова*

2. Іноземна мова*

0,4

100

3. Географія або математика

3. Історія України (ДПА)

0,25

100

* – Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів для вступу на навчання до Економіко-технологічного технікуму

Херсонського національного технічного університету осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,

для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти, в 2020 році

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Перелік конкурсних предметів (державних підсумкових атестацій (ДПА), вступних іспитів, творчих конкурсів) за спрощеною системою

Код

Назва

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика

2. Математика

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика

2. Математика

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика

2. Математика

182

Технології легкої промисловості

Швейне виробництво

Виробництво та дизайн тканин і трикотажу

1. Українська мова

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика

2. Математика


ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів для вступу на навчання до Економіко-технологічного технікуму

Херсонського національного технічного університету осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,

для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, в 2020 році

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Перелік конкурсних предметів (ЗНО, вступних іспитів, творчих конкурсів)

Перелік конкурсних предметів (державних підсумкових атестацій (ДПА), вступних іспитів, творчих конкурсів) за спрощеною системою

Код

Назва

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика або історія України або іноземна мова

2. Математика

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та

страхування

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика або історія України або іноземна мова

2. Математика

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика або історія України або іноземна мова

2. Математика

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика або історія України або іноземна мова

2. Математика

182

Технології легкої промисловості

Швейне виробництво

Виробництво та дизайн тканин і трикотажу

1. Українська мова та література

1. Українська мова (ДПА)

2. Математика або історія України або іноземна мова

2. Математика