Перелік спеціальностей та вступних випробувань

Галузь знань

Спеціальність

Освітні програми

Вступне випробування

Термін навчання

Факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

05

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка підприємства Економічна безпека

(денна, заочна)

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

Факультет інтегрованих технологій

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Якість, стандартизація та сертифікація продовольчих і непродовольчих товарів

Товарознавство та експертиза в митній справі

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Технології продуктів бродіння і виноробства

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

182

Технології легкої промисловості

Технології та дизайн тканин

Товарознавство, стандартизація та сертифікація виробів

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

Факультет інформаційних технологій та дизайну

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Дизайн

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем

Програмна інженерія

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

122

Комп’ютерні науки

Консолідована інформація

Управління проектами

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

123

Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

Факультет інженерії та транспорту

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Технології машинобудування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

132

Матеріалознавство

Матеріали і техніка в транспортній галузі

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

27

Транспорт

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

035. 041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

Логістика

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

075

Маркетинг

Маркетинг

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1р 4м

281

Публічне управління та адміністрування (прийом згідно з Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня

2009 р. №789 (зі змінами))

Публічне управління та адміністрування

Основи держави і права;

Основи економіки; Іноземна мова;

Співбесіда з питань, що стосуються державного управління

1р 4м