Головна

For Applicants / Освітній ступінь МАГІСТР. Вступ до МАГІСТРАТУРИ ХНТУ на основі диплома: БАКАЛАВРА,СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА / Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на денну та заочну форми навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

ОСНОВНА СЕСІЯ

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня 2020 року

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

12 травня 2020 року

Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

05 червня 2020 року

18.00

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня 2020 року

Вступний іспит з іноземної мови для вступників, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу відповідно до п. 8.11*

01 липня 2020 року

Початок прийому заяв та документів

05 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня 2020 року

Фахові вступні випробування

05 серпня – 26 серпня 2020р.

Надання рекомендацій для зарахування на навчання за

державним замовленням

01 вересня 2020 року

Виконання вимог щодо зарахування на навчання за

державним замовленням

06 вересня 2020 року

18.00

Зарахування на навчання за державним замовленням

11 вересня 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

12 вересня 2020 року

12.00

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

17 вересня 2020 року

18.00

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

18 вересня 2020 року

18.00

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(з 1 жовтня до 30 листопада)

Початок прийому заяв та документів

01 жовтня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

15 жовтня 2020 року

Фахові вступні випробування

16 жовтня 2020 року

Вступний іспит з іноземної мови (для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, згідно з п. 8.14 цих Правил прийому)

17 жовтня 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

19 жовтня 2020 року

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

24 жовтня 2020 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

26 жовтня 2020 року

Етапи вступної кампанії

ДОДАТКОВА СЕСІЯ

(проводиться в строки, встановлені УЦОЯО)

Початок прийому заяв та документів

Жовтень 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

Жовтень 2020 року

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

Жовтень - листопад 2020 року

Фахові вступні випробування

Жовтень - листопад 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

Жовтень - листопад 2020 року

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Жовтень - листопад 2020 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Жовтень - листопад 2020 року

* Відповідні вступні іспити з іноземної мови в ХНТУ у випадках, визначених цими Правилами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими УЦОЯО. УЦОЯО надає матеріали для проведення у ХНТУ вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

Прийом на спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування для здобуття ступеня магістра згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

17 червня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2020 року

Вступні випробування

24-30 липня 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

31 липня 2020 року

Виконання вимог до зарахування

06 серпня 2020 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

07серпня 2020 року