Перелік документів

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) з додатком (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра);
  • копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови - ЗНО (у визначених Правилами випадках);
  • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія військово-облікового документа (юнакам);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • 2 конверти з маркою;
  • паперова папка "Справа".

При подачі документів мати при собі оригінали документу, що посвідчує особу та громадянство, екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, військово-облікового документа (юнакам).