Перелік документів (для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста)

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з додатком;
  • копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
  • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія військово-облікового документа (юнакам);
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • 2 конверти з маркою;
  • паперова папка "Справа".

При подачі документів мати при собі оригінали документу, що посвідчує особу та громадянство, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), військово-облікового документа (юнакам).