Головна

For Applicants / Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра / Для вступників на основі ПЗСО / Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на основі ПЗСО

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на основі ПЗСО

Прийом заяв і документів, передбачених розділом VI цих Правил, співбесіди, вступні іспити, творчі конкурси, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня 2020 року

Початок прийому заяв і документів

13 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів

16 cерпня 2020 року

о 18.00

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня

22 серпня 2020 року

о 18.00

Строки проведення вступних іспитів (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі згідно розділу VIII цих Правил), творчих конкурсів:

 

- для вступників на місця державного та регіонального замовлень

01 серпня - 12 серпня

2020 року

(проводяться у кілька потоків)

- для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

13 серпня - 22 серпня

2020 року

(проводяться у кілька потоків)

Початок прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі згідно розділу VIII цих Правил) та творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення

06 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі згідно розділу VIII цих Правил) та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення

05 серпня 2020 року

Строки проведення співбесіди

16 серпня – 18 серпня

2020 року

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)

20 серпня 2020 року

12.00

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення особами, які вступають за результатами співбесіди та за квотою-2 (включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення)

22 серпня 2020 року

до 10.00

Зарахування за державним замовленням осіб, які вступають за результатами співбесіди та за квотою-2

22 серпня 2020 року

15.00

Виключення заяв зарахованих осіб, які вступають за результатами співбесіди та за квотою-2, на інші місця державного замовлення

22 серпня 2020 року

Оприлюднення списку рекомендованих вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3) за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

27 серпня 2020 року

до 12.00

Виконання вимог до зарахування особами, які вступають на місця державного замовлення або регіонального замовлення на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3)

31 серпня 2020 року

до 18.00

Зарахування за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) осіб, які вступають на місця державного замовлення або регіонального замовлення на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3)

05 вересня 2020 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

06 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

10 вересня 2020 року

до 18.00

Зарахування осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

11 вересня 2020 року

12.00

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15 вересня 2020 року

Дозарахування на вакантні місця ліцензованого обсягу на навчання на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2020 року

(за необхідністю та за наявності вакантних місць ліцензійного обсягу відповідної спеціальності)