Перелік документів

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • 2 конверти з маркою;
  • паперова папка "Справа".

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.
При подачі документів мати при собі паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), приписне свідоцтво (юнакам)!