Головна

For Applicants / Програми вступних випробувань до ХНТУ у 2018 році / Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР

Програми фахових і додаткових вступних випробувань зі спеціальностей:

Спеціальність 022 «Дизайн»:

Освітньо-професійна програма:

«Дизайн» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 035 «Філологія»:

Спеціалізація «035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»

Освітньо-професійна програма:

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»(завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 051 «Економіка»:

Освітньо-професійні програми:

«Економіка підприємства»(завантажити)

«Економічна кібернетика» (завантажити)

«Бізнес- аналітика» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

Освітньо-професійна програма:

«Облік і оподаткування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Освітньо-професійні програми:

«Фінанси і кредит» (завантажити)

«Фіскальне адміністрування та митна справа»(завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Освітньо-професійні програми:

«Менеджмент готельного і туристичного бізнесу»;

«Логістика»; «Бізнес-адміністрування» (завантажити)

Додатковий іспит ( завантажити)

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 075 «Маркетинг»:

Освітньо-професійна програма:

«Маркетинг» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»:

Освітньо-професійна програма:

«Публічне управління та адміністрування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Освітньо-професійні програми:

«Якість, стандартизація та сертифікація продовольчих і непродовольчих товарів»;

«Якість, стандартизація та сертифікація послуг (ресторанного, туристичного та готельного бізнесу)»;

«Товарознавство та експертиза в митній справі»(завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»:

Освітньо-професійна програма:

«Програмне забезпечення систем» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»:

Освітньо-професійні програми:

«Управління проектами» (завантажити)

«Консолідована інформація» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:

Освітньо-професійна програма:

«Комп'ютерні системи та мережі» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»:

Освітньо-професійна програма:

«Інформаційні системи та технології» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»:

Освітньо-професійна програма:

«Технології машинобудування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 132 «Матеріалознавство»:

Освітньо-професійна програма:

«Матеріали і техніка в транспортній галузі» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»:

Освітньо-професійна програма:

«Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Освітньо-професійна програма:

«Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Освітньо-професійна програма:

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

Освітньо-професійна програма:

«Інформаційні вимірювальні системи» (завантажити)

Спеціальність 153 «Мікро- та наносистемна техніка»:

Освітньо-професійна програма:

«Фізична та біомедична електроніка» (завантажити)

Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»:

Освітньо-професійна програма:

«Біомедична інженерія» (завантажити)

Додатковий іспит для спеціальностей: 152, 153, 163 (завантажити)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Освітньо-професійні програми:

«Текстильна хімія та опоряджувальні виробництва» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

«Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 181 «Харчові технології»:

Освітньо-професійні програми:

«Технології продуктів бродіння і виноробства» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

«Технології зберігання, консервування та переробка плодів і овочів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:

Освітньо-професійні програми:

«Технології та дизайн тканин» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

«Експертиза текстильних матеріалів та виробів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

«Стандартизація та сертифікація виробів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 275 «Транспортні технології( на автомобільному транспорті)»:

Освітньо-професійна програма:

«Транспортні технології( на автомобільному транспорті)» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Програма вступного випробування з іноземної мови:

Англійська мова, Німецька мова,Французька мова (завантажити)