Головна

For Applicants / Програми вступних випробувань до ХНТУ у 2019 році / Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста або для здобуття другої вищої освіти

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста або для здобуття другої вищої освіти

Програми вступних випробувань при вступі на І курс (зі скороченим терміном навчання) або ІІ (ІІІ) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавр.

Програми фахових і додаткових вступних випробувань зі спеціальностей:

Спеціальність 022 «Дизайн»:

Спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн» (завантажити)

Спеціалізація 022.02 «Дизайн одягу (взуття) (завантажити)

Спеціалізація 022.03 «Дизайн середовища» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 035 «Філологія»

Спеціалізація 035.041«Германські мови та літератури (переклад включно)» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити )

Спеціальність 051 «Економіка»:

Освітня програма «Економічна кібернетика» (завантажити)

Освітня програма «Економіка підприємства» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

Освітня програма «Облік і оподаткування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Освітня програма «Фінанси і кредит» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Освітні програми: «Менеджмент готельного і туристичного бізнесу», «Управління персоналом та економіка праці», «Логістика», «Бізнес-адміністрування», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент, бізнес-адміністрування та управління персоналом»(завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Освітня програма: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 075 «Маркетинг»:

Освітні програма: «Маркетинг»(завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Освітня програма «Товарознавство і торговельне підприємництво» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»:

Освітня програма «Програмна інженерія» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»:

Освітня програма «Комп’ютерні науки» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:

Освітня програма «Комп’ютерна інженерія» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»:

Освітня програма«Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»:

Освітня програма «Прикладна механіка» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»:

Освітня програма «Галузеве машинобудування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Освітня програма«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ( завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Освітня програма «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»:

Освітня програма «Біомедична інженерія» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 181 «Харчові технології»:

Освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Освітня програма «Харчові технології та інженерія» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:

Освітні програми «Технології та дизайн тканин», «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Освітня програма «Стандартизація та сертифікація виробів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»:

Освітня програма «Автомобільний транспорт» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами транспорту)»:

Спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»:

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» (завантажити)

Додатковий іспит ( завантажити)