Головна

For Applicants / Програми вступних випробувань до ХНТУ в 2019 році / Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста або для здобуття другої вищої освіти

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста або для здобуття другої вищої освіти

Програми вступних випробувань при вступі на І курс (зі скороченим терміном навчання) або ІІ (ІІІ) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавр.

Програми фахових вступних випробувань зі спеціальностей:

Спеціальність 022 «Дизайн»:

Спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн» (завантажити)

Спеціалізація 022.02 «Дизайн одягу (взуття) (завантажити)

Спеціалізація 022.03 «Дизайн середовища» (завантажити)

Спеціальність 035 «Філологія»

Спеціалізація 035.041«Германські мови та літератури (переклад включно)» (завантажити)

Спеціальність 051 «Економіка»:

Освітня програма «Економічна кібернетика» (завантажити)

Освітня програма «Економіка підприємства» (завантажити)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

Освітня програма «Облік і оподаткування» (завантажити)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Освітня програма «Фінанси і кредит» (завантажити)

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Освітні програми: «Менеджмент готельного і туристичного бізнесу», «Управління персоналом та економіка праці», «Логістика», «Бізнес-адміністрування», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент, бізнес-адміністрування та управління персоналом»(завантажити)

Освітня програма: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (завантажити)

Спеціальність 075 «Маркетинг»:

Освітні програма: «Маркетинг»(завантажити)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Освітня програма «Товарознавство і торговельне підприємництво» (завантажити)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»:

Освітня програма «Програмна інженерія» (завантажити)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»:

Освітня програма «Комп’ютерні науки» (завантажити)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:

Освітня програма «Комп’ютерна інженерія» (завантажити)

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»:

Освітня програма «Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами» (завантажити)

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»:

Освітня програма «Прикладна механіка» (завантажити)

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»:

Освітня програма «Галузеве машинобудування» (завантажити)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (завантажити)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Освітня програма«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ( завантажити)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Освітня програма «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» (завантажити)

Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»:

Освітня програма «Біомедична інженерія» (завантажити)

Спеціальність 181 «Харчові технології»:

Освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» (завантажити)

Освітня програма «Харчові технології та інженерія» (завантажити)

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:

Освітні програми «Технології та дизайн тканин», «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» (завантажити)

Освітня програма «Стандартизація та сертифікація виробів» (завантажити)

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»:

Освітня програма «Автомобільний транспорт» (завантажити)

Спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами транспорту)»:

Спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (завантажити)

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»:

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» (завантажити)