Програма (додаткового іспиту) спеціальність 132 «Матеріалознавство»-2018р.