Програма (додаткового іспиту )спеціальність 181 «Харчові технології»-2018р.