Головна

For Applicants / Освітньо-науковий ступінь ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ. Вступ до АСПРАНТУРИ, ДОКТОРАНТУРИ ХНТУ / Програми вступних випробувань / Програма вступного іспиту зі спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматераіли"

Програма вступного іспиту зі спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматераіли"