Правила прийому для здобуття вищої освіти до ХНТУ в 2020 році

 
 
 
 

Додаток А

Правила прийому до аспірантури ХНТУ в 2020 році

Додаток Б

Правила прийому до докторантури ХНТУ в 2020 році

Додаток В

Порядок прийому Херсонського національного технічного університету для здобуття вищої, фахової передвищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, в 2020 році

Додаток Г

Порядок прийому Херсонського національного технічного університету для здобуття вищої, фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, в 2020 році

Додаток 1

ПЕРЕЛІК освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм за формами здобуття освіти, за якими оголошується прийом на навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, та нормативні терміни навчання

Додаток 2

ПЕРЕЛІК спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3

ПЕРЕЛІК державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4

ПЕРЕЛІК предметів, творчих конкурсів та їх ваговий коефіцієнт для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, а також на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

Додаток 6

МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році

Додаток 7

ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спорідненою або іншою спеціальністю

Додаток 8

ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра за спорідненою або іншою спеціальністю

Додаток 9

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році