НОРМАТИВНА БАЗА

Щодо застосування наказу МОН України від 23.09.2019 р. №1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 - вимоги до дисертації
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#n19 - документи для атестаційної справи доктора філософії
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF - порядок проведення експерименту з захисту докторів філософії
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF - порядок підготовки докторів філософії
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0551-15 - форми документів про вищу освіту(наукові ступені)

ПОЛОЖЕННЯ