Головна

Learning Process

The Learning Process

До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

До уваги вступників!

Адміністрація ХНТУ пропонує студентам, які вступили до ХНТУ у 2019 році на навчання за державним замовлення обрати банківські установи для оформлення платіжних карток.

Із означенного питання студент має звернутися до деканату відповідного факультету.

ПУМБ.pdf 203.46 kB

До уваги студентів, які зараховані на навчання за державним замовленням!

Відповідно до постанови КМУ України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Про затвердження порядку призначення і виплати стипендій» та «Правил призначення академічних стипендій студентам ХНТУ», згідно рішення стипендіальної комісії від 03.09.2019р. №1, академічні стипендії призначаються 45% студентів денної форми навчання, які зараховані за державним замовленням з урахуванням результатів вступних випробувань згідно рейтингів успішності по факультетам та курсам.

Рейтинги по курсам відповідного факультету можна переглянути за посиланням. Кольором позначені студенти, які отримують стипендію до наступного семестрового контролю.

До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

Відповідно до постанови КМУ України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Про затвердження порядку призначення і виплати стипендій», «Правил призначення академічних стипендій студентам ХНТУ» та отриманого обсягу стипендіального фонду, прийнято рішення стипендіальної комісії (протокол № 18 від 14.07.2020р.):

- академічні стипендії призначаються 45% студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням з врахуванням результатів успішності з кожної навчальної дисципліни літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року згідно рейтингу успішності по факультетам та курсам;

- право на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні мають 15% студентів кожного курсу відповідного факультету, які за всіма формами семестрового контролю (екзамени, заліки, захисти курсових робіт (проектів), практик) отримали підсумкову оцінку не менше 90.

Рейтинг по курсам відповідного факультету можна переглянути за посиланням: