Головна

Learning Process / До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

Відповідно до постанови КМУ України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Про затвердження порядку призначення і виплати стипендій», «Правил призначення академічних стипендій студентам ХНТУ» та отриманого обсягу стипендіального фонду, прийнято рішення стипендіальної комісії (протокол № 11 від 22.12.2020р.):

- академічні стипендії призначаються 45% студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням з врахуванням результатів успішності з кожної навчальної дисципліни зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року згідно рейтингу успішності по факультетам та курсам;

- право на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні мають 14% студентів кожного курсу відповідного факультету, які за всіма формами семестрового контролю (екзамени, заліки, захисти курсових робіт (проєктів), практик) отримали підсумкову оцінку не менше 90.

Рейтинг по курсам відповідного факультету можна переглянути за посилання: