Головна

Structure / Divisions / Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ створений ще в далекому 1981 році з метою забезпечення потреб університету у виданні навчальної, науково-методичної літератури, а також виготовлення рекламної, вітальної, інформаційно-наочної та іншої поліграфічної продукції, необхідної для навчально-виховного процесу та внутрішніх потреб університету. Маючи усю необхідну комп’ютерну базу, відділ спроможний виконувати повний закінчений цикл проходження видання – від редагування до випуску у світ. Відділ забезпечує підготовку і виготовлення навчально-методичних розробок, монографій, посібників, матеріалів конференцій, бланкової та рекламної продукції університету.

Колектив РВВ працює над підвищенням рівня видань, перебуваючи в постійному творчому діалозі з авторами і замовниками. Кваліфіковану роботу редакційно-видавничого відділу забезпечують професійно підготовлені працівники, серед яких:

   

- начальник відділу Резнік Віктор Олександрович

- інженер І категорії Нерода Вікторія Миколаївна

- редактор ІІ кат. Войтюк Юлія Геннадіївна

- технік І категорії Шепетовська

Оксана Тарасівна

- інженер Карапетян Наріне Арменівна

Усі члени колективу володіють відповідними професійними уміннями та навичками, віддаючи свої сили улюбленій справі. Колектив редакційно-видавничого відділу здійснює свою продуктивну діяльність у дружній співпраці з професорсько-викладацьким складом університету, науковцями, студентами, завжди надаючи їм своєчасну кваліфіковану допомогу. Відділ став справжнім інформаційним осередком навчального, наукового та суспільного життя університету.

Редакційно-видавничий відділ Херсонського національного технічного університету видає:

  • монографії,
  • брошури;
  • підручники, навчальні посібники;
  • автореферати дисертацій;
  • журнали, збірники наукових праць;
  • бланки, рекламну продукцію та ін.

Відділ готує до друку та видає такі періодичні наукові видання: журнали «Вісник Херсонського національного технічного університету» та «Проблеми легкої та текстильної промисловості України», а також збірники наукових праць, де публікуються статті провідних науковців України та зарубіжжя.

Редакційно-видавничий відділ оснащений комп’ютерною та копіювально-розмножувальною технікою, що дозволяє власними силами відділу виконувати роботи на практично всіх етапах підготовки видань. Ми виконуємо замкнутий цикл видавничих та поліграфічних послуг, якісне літературне та технічне редагування, комп’ютерну верстку, макетування, сканування, тиражування та брошурування книжок, палітурні роботи, виготовлення бланкової продукції, візитних карток, поздоровчих адрес та плакатів.

Сьогодні РВВ є суб’єктом видавничої справи і віднесений до Державного реєстру видавців, виготівників, і розповсюджувачів видавничої продукції (Свідоцтво: ХС №60 від 17. 04. 2008 р.).

Редакційно-видавничий відділ ХНТУ щомісячно випускає університетську газету «FORUM».

«FORUM» – це газета Херсонського національного технічного університету для студентів, викладачів та співробітників. Ніхто не залишається без уваги. Кожний номер складається з найактуальніших, найцікавіших та найяскравіших рубрик. Щодня ми готуємо інформацію про події університету, знайомимо вас із непересічними особистостями, повідомляємо про важливі дати та вітаємо зі святами.

Головний редактор університетської газети – перший проректор Ю.Г. Розов

Фотокореспондент – В.О. Резнік.

Редактор – Ю.Г. Войтюк

Макетування – К.В. Поліщук

Друк – О.Т. Шепетовська, В.М. Нерода

Свідоцтво про реєстрацію № 140, серія ХС, видане 01.09.1998 року.

 

Контактна інформація:

ХНТУ, корпус №1, каб. №33

Бериславське шосе, 24

Телефон: (0552) 32-69-93;