Студентська рада

1. Загальні положення

1.1. Студентська Рада університету – виконавчий орган студентського самоврядування при Херсонському національному технічному університеті, рішення якої мають консультативно-дорадчий характер, здійснює самостійну громадську діяльність студентів щодо реалізації функцій управління університетом, яка визначається ректоратом, та іншими адміністративними підрозділами і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентськими колективами;
1.2. Студентська Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативними актами Міністерства освіти і науки, молодІ та спорту України, Статутом ХНТУ, студентським волевиявленням (конференція) та власним Положенням (затвердженим на Конференції);
1.3. Діяльність Студентської Ради не дублює діяльність Профспілкової організації і здійснюється за допомогою підтримки ректорату, профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань фінансового забезпечення, забезпечення приміщенням, обладнанням, документацією та ін.;
1.4. Перелік питань, що належать до компетенції Студентської Ради, узгоджується з керівництвом університету та визначається Статутом університету;
1.5. Студентська Рада – важливий елемент удосконалення навчально-виховної роботи. Її діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів і аспірантів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.
1.6. Основна мета Студентської Ради – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків; захист їхніх законних прав та інтересів; надання можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку;
1.7. Студентська Рада представляє інтереси всіх студентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
1.8. Студентська Рада не є політичною, релігійною чи комерційною організацією.

 

Зощук Каріна Вікторівна – голова студентського самоврядування Херсонського національного технічного університету. Я активна, цілеспрямована, відповідальна та маю яскраво виражені лідерські та організаторські здібності. З початку навчання проявила свою активну громадську позицію, прийняла участь у конкурсі «Кращий студент України» та перемогла у номінації «Кращий студент – громадський діяч».

Вважаю студентські роки найкращими, це час, коли ми можемо реалізувати себе, показати на що ми здатні та почати будувати своє майбутнє. Тільки в наших руках зробити студентське життя кращим та яскравішим!

У складі студентського самоврядування будемо раді бачити небайдужих людей до студентства і нашого університету, тих, хто прагне розвиватися, реалізовуватись та допомагати робити не тільки життя студентів, а й інших оточуючих - краще!

Ласкаво просимо у дружню родину Студентської Ради ХНТУ!

Шарф Аліса Юхимівна – заступник голови студентського самоврядування.

Навчаюсь на факультеті економіки Херсонського національного технічного університету з 2015 року за спеціальністю «Облік і оподаткування».

З другого курсу навчання приймаю активну участь у житті університету та є активною студенткою ХНТУ. Є постійним організатором та учасником культурно-масових заходів,тренінгів та конференцій, як у ХНТУ, так і в м. Херсон. У жовтні 2016 н.р. обрано заступником голови студентського самоврядування ХНТУ. Як особистість весела, активна та наполеглива. Моє кредо: «Дайте мені точку опори і я переверну цей світ.». Вірю, якщо людина чогось бажає, то це обов’язково здійсниться.

Селуянова Тетяна Андріївна- голова факультету Інженерії та транспорту.

Навчаюсь на факультеті інженерії та транспорту Херсонського національного технічного університету з 2014 року за напрямом підготовки 6.070101 – "Транспортні технології".

Навчаюсь виключно на "відмінно", демонструючи глибокі знання з усіх предметів. Навчання поєдную із активним веденням науково-дослідницької роботи. З перших днів навчання в університеті приймаю активну участь у громадському житті. Є постійним учасником ініціативних груп з організації та проведення культурно-масових заходів у ХНТУ. У березні 2016 н.р. обрано головою студентського самоврядування факультету інженерії та транпорту.

Федоренко Олена Олександрівна – голова факультету Економіки.
Навчаюсь на факультеті економіки Херсонського національного технічного університету за спеціальністю економічна кібернетика. Займаю посаду голови самоврядування факультету економіки.

Приймаю активну участь у житті свого університету та факультету, у культурно-масових заходах, у громадському житті. Займаюсь науково-дослідницькою діяльністю.

Як особистість, наполеглива, сумлінна, дисциплінована, відповідально ставлюсь до поставлених завдань. Є активним учасником студентського самоврядування.

Данилюк Валерія Дмитрівна, - голова факультету Міжнародних економічних відносин управління і бізнесу

Навчаюся на факультеті МЕВУіБ, група 2МЕВ-А. Займала посаду «Центру студентських ініціатив». У листопаді 2016 року обрано головою студентського самоврядування факультету МЕВУіБ.
Беру активну участь у житті університету та факультету, у культмасових заходах, в громадському житті. Займаюсь науково-дослідницькою діяльністю.

Іщенко Данііл Русланович- голова факультету Інтегрованих технологій.

Навчаюся на факультету Інтегрованих технологій за спеціальністю хімічні технології та інженерія.

З 4 листопада 2016 року займаю посаду голови факультету Інтегрованих технологій, у культурно-масових заходах, у громадському житті, допомагаю голові університету в підготовці різних заходів та подій.

Я люблю спорт, дотримуюсь здорового способу життя.

Поліщук Олексій Олександрович –голова факультету Кібернетики та системної інженерії.

Навчаюсь на факультеті Кібернетики та системної інженерії Херсонського національного технічного університету з 2014 року за напрямом підготовки 6.050801 Мікро- та наноелектроніка.
З перших днів навчання в університеті приймаю активну участь у громадському житті. Постійний учасник у проведені культурно-масових заходів. У травні 2016 н.р. був обраний головою студентського самоврядування факультету Кібернетики та системної інженерії .

Сирцев Дмитро Анатолійович- голова студентського самоврядування гуртожитку №1.

Навчаюсь на факультеті економіки Херсонського національного технічного университету з 2015 року за напрямом підготовки "Фінанси і кредит".

Головою студентського самоврядування гуртожитку №1 був обран 2016 році. З перших днів в університеті я намагаюсь мотивувати свою групу і загалом студентів до самовдосконалення. У листопаді 2016 н.р мене обрали головою студентського самоврядування гуртожитку №1 і мені подобається робити життя у гуртожитку краще, моє навчання в університеті набуло нового сенсу.

Перегудов Олександр Сегрійович, - голова студентського самоврядування гуртожитку №2.

Навчаюся на третьому курсі факультету Економіки.

Є головою студентської ради гуртожитку №2. Дотримуюсь високої громадської позиції. Творчо-обдараваний, беру активну учасьть у громадському житті.

Коваленко Артем Ігорович-голова студентського самоврядування гуртожитку №3.

Навчаюсь на факультеті Інженерії та транспорту Херсонського національного технічного університету з 2014 року за напрямом "Інженерна механіка". Займаюсь спортом веду дотримуюсь здорового способу життя. Мета: удосконалювати студентське життя університету.

Кнуров В'ячеслав Олегович - голова академічної комісії ХНТУ.
Навчаюсь на 2 курсі факультету Міжнародних економічних відносин управління і бізнесу.

Приймаю активну участь у житті університету, відповідально ставлюсь до поставлених завдань..

Проскуріна Анна Миколаївна -голова волонтерського сектору ХНТУ.

Навчаюсь на факультеті економіки за спеціальністю «Економічна кібернетика». Поєдную навчання з активною студентською та громадською позиціями. Три роки активно представляю Херсонський національний технічний університет на різноманітних міжрегіональних програмах, семінарах, проектах. У березні 2016 н.р. обрана головою волонтерського сектору.

Коваленко Лідія Вікторівна - голова інформаційного сектору ХНТУ.

Навчаюся на другому курсі факультету Інтегрованих технологій, спеціальності «Технологія та дизайн текстильних матеріалів».
Маю непогані успіхи в навчанні, займаюся спортом. Активна, завжди весела, відповідальна та дружелюбна.
Займаю посаду Голови Інформаційного сектору ХНТУ з жовтня 2016 року. Креативна, успішна, наполегилва у навчані та уніврсітеті.
Мені цікаво спілкуватися та залучувати інших людей до роботи в студентській раді, а також брати участь в культурно-масових заходах нашого університету.

Мазманян Айкуш Аркадівна-голова культурно-масового сектору ХНТУ.

Навчаюся на факультету Економіка, за напрямом підготовки «Облік і аудит».

З жовтня 2016 року займаю посаду голови культурно-масового сектору.

Весела, розумна, креативна, відкрита і активна дівчина. Люблю подорожувати та активно проводити відпочинок з друзями.

Приймаю активну участь у громадському житті та є ініціатором проведення культурно-масових заходів у ХНТУ.

Люблю приймати виклики життя і намагаюсь завжди досягати своєї мети.

Гром Тетяна Анатоліївна -голова наукового сектору ХНТУ.
Навчаюся на факультету Економіки, спеціальності «Оподаткування».

З перших днів навчання беру активну участь у культурно-масових заходах університету. У березні 2016 н.р. була обрана секретарем факультету економіки, у вересня 2016 року член - студентської ради ХНТУ, у листопаді була обрана Головою Наукового сектору ХНТУ.