СІМАНЕНКОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: СІМАНЕНКОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Шифр спеціальності: 05.13.07 – автоматизація процесів керування

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Назва дисертації: «Автоматизована система керування комплексом підготовки палива суднової дизельної енергетичної установки»