Факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

Факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

051 ЕКОНОМІКА

Економіка підприємства і бізнес-аналітика

Випускники працюють на підприємствах різних галузей економіки і форм власності, в фінансових і державних установах на посадах: економіст; експерт (консультант) із зовнішньо-економічних питань; консультант з економічних питань; економіст з фінансової роботи; економіст з бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності; відповідальний працівник банку; економічний радник; радник (органи державної влади); економіст: з ціноутворення; з планування; з матеріально-технічного забезпечення; зі збуту; професіонал з інноваційної діяльності; фахівець з ефективності підприємництва; фахівець з державних закупівель; консультант (в апараті органів державної влади, виконкому); очолюють підприємства та організації; започатковують та ведуть власний бізнес; здійснюють педагогічну та наукову діяльність.

Економічна безпека

Випускники працюють на підприємствах, в фінансових і державних установах на посадах: економіст; професіонал з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, з організації інформаційної безпеки, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; фахівець з організації майнової та особистої безпеки, з ефективності підприємництва, з державних закупівель, із зовнішньоекономічних питань; економіст з договірних та претензійних робіт, з матеріально-технічного забезпечення, із збуту, з планування, з фінансової роботи, з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, з ціноутворення, з праці, радник (органи державної влади), очолюють підприємства, фінансові організації та банківські установи; започатковують та ведуть власний бізнес; здійснюють педагогічну та наукову діяльність.

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Облік і оподаткування

Випускники працюють у системному управлінні підрозділами на підприємствах з різними формами власності, дії яких, направлені на інтенсифікацію виробництва, безперервне підвищення його ефективності на основі використання досягнень науково-технічного процесу у галузі техніки, технології, організації виробництва, нормування і стимулювання праці; матеріально-технічного забезпечення, руху обігових коштів, балансу підприємства, звітної фінансової документації.

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Фінанси і кредит

Випускники працюють у фінансових підрозділах підприємств різних форм власності, у сфері страхової та банківської діяльності, фінансового посередництва (інвестиційних компаніях, пенсійних фондах, довірчих товариствах, кредитних спілках, лізингових компаніях, факторингу, лотерей, ломбардів, операцій з нерухомим майном, фінансування будівництва житла); здійснюють викладацьку та наукову діяльність.

Державна податкова та митна справа

Випускники працюють на посадах державних службовців в системі податкових та митних органів, казначейської служби, фондів державного соціального страхування; консультанта з питань оподаткування та митного оформлення, митного брокера, спеціаліста з податкового обліку, аудитора, спеціаліста у фінансових відділах і бухгалтерських службах в комерційних організаціях; викладача економічних дисциплін у вищих та середніх навчальних закладах, а також можуть провадити самостійну підприємницьку діяльність.