Головна

Абітурієнту / Правила прийому до ХНТУ / Правила прийому до ХНТУ у 2017 році

Правила прийому до ХНТУ у 2017 році

Додаток 1

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей)
та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 2

ПЕРЕЛІК НАКАЗІВ Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Додаток 4

Перелік спеціальностей

Додаток 5

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році

Додаток 6

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Херсонського національного технічного університету в 2017 році

Додаток 7. Правила прийому до докторантури

Правила прийому до докторантури

Херсонського національного технічного університету 2017 році

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури

Правила прийому до аспірантури

Херсонського національного технічного університету у 2017 році

Додаток 8

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до ХНТУ для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, у 2017 році
(зі змінами і доповненнями)

Додаток 9

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 10

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) та на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 11

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ

для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю або іншою спеціальністю