Головна

Абітурієнту / Правила прийому до ХНТУ / Правила прийому на навчання до ХНТУ в 2020 році

Правила прийому на навчання до ХНТУ в 2020 році

 
 
 
 

Додаток А

Правила прийому до аспірантури ХНТУ в 2020 році

Додаток Б

Правила прийому до докторантури ХНТУ в 2020 році

Додаток В

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, в 2020 році

Додаток 1

ПЕРЕЛІК освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм за формами здобуття освіти, за якими оголошується прийом на навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, та нормативні терміни навчання

Додаток 2

ПЕРЕЛІК спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3

ПЕРЕЛІК державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4

ПЕРЕЛІК предметів, творчих конкурсів та їх ваговий коефіцієнт для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, а також на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 4.1

ПЕРЕЛІК конкурсних предметів та їх ваговий коефіцієнт для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, а також на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

Додаток 6

МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення
державного та регіонального замовлення в 2020 році

Додаток 7

ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спорідненою або іншою спеціальністю

Додаток 8

ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра за спорідненою або іншою спеціальністю