Головна

Абітурієнту / Прийом на навчання для здобуття ступеня магістр в 2019 році / Перелік спеціальностей другого (магістерского) рівня в 2019 році

Перелік спеціальностей другого (магістерского) рівня в 2019 році

Перелік спецільностей другого (магістерского) рівня у 2019 році

Код та назва спеціальності

Освітня програма

(спеціалізація)

Вступне випробування*

022 Дизайн

Дизайн

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

035 Філологія

035. 041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

051 Економіка

Економіка підприємства

Економічна безпека

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Фіскальне адміністрування

та митна справа

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Логістика

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Бізнес-адміністрування

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

075 Маркетинг

Маркетинг

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Якість, стандартизація та сертифікація продовольчих і непродовольчих товарів

Якість, стандартизація та сертифікація послуг

Товарознавство та експертиза в митній справі

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

121 Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем

Програмна інженерія

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

122 Комп’ютерні науки

Консолідована інформація

Управління проектами

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

123 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

132 Матеріалознавство

Матеріали і техніка в транспортній галузі

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

133 Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизовані робототехнічні системи та мехатроніка

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

153 Мікро- та наносистемна техніка

Фізична та біомедична електроніка

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

161 Хімічні технології та інженерія

Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

181 Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Технології продуктів бродіння і виноробства

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

182 Технології легкої промисловості

Технології та дизайн тканин

Товарознавство, стандартизація та сертифікація виробів

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

242 Туризм

Туризм

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Фахове вступне випробування;

Вступний іспит з іноземної мови

281 Публічне управління та адміністрування**

Публічне управління та адміністрування

Основи держави і права;

Основи економіки;

Співбесіда з питань, що стосуються державного управління;

Іноземна мова

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Додаткове вступне випробування;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);

Фахове вступне випробування

* Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), обов’язковою умовою є успішне проходження додаткового вступного випробування.

** Державні службовці, вступають згідно Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженому Постановою КМУ від 29 липня 2009 р. №789.

Для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня магістра; освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступники здобувають вищу освіту виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Для даної категорії вступників передбачено проведення вступних випробувань на базі ХНТУ.