Головна

Абітурієнту / Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра / Перелік спеціальностей та вступних випробувань для здобуття ступеня магістра

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для здобуття ступеня магістра

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста,

для здобуття ступеня магістра за спорідненою або іншою спеціальністю

Магістр

Галузь знань

Спеціальності

ОС магістра

Спеціалізація

(освітня програма)

Вступне випробування

Курс

Термін

навчання

Шифр

Назва

Код

Назва

Факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

(денна, заочна)

Економічна безпека

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови((ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

(денна, заочна)

Фіскальне адміністрування

та митна справа

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

Факультет інтегрованих технологій

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Якість, стандартизація та сертифікація продовольчих і непродовольчих товарів

(денна, заочна)

Товарознавство та експертиза в митній справі

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*; Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

(денна, заочна)

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

(денна, заочна)

Технології продуктів бродіння і виноробства (денна, заочна)

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

Технології та дизайн тканин

(денна, заочна)

Товарознавство, стандартизація та сертифікація виробів

(денна, заочна)

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

Факультет інформаційних технологій та дизайну

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Дизайн

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем

(денна, заочна)

Програмна інженерія

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Консолідована інформація

(денна, заочна)

Управління проектами

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

12

Інформаційні технології

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

Факультет інженерії та транспорту

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Технології машинобудування (денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

Матеріали і техніка в транспортній галузі

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

15

Автоматизація та приладобудува-ння

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна, заочна)

Автоматизовані робототехнічні системи та мехатроніка

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

27

Транспорт

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(денна заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

035. 041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

(денна, заочна)

Логістика

(денна, заочна)

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

(денна, заочна)

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови(ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

28

Публічне управління та адміністрування (прийом згідно з Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня

2009 р. №789 (зі змінами))

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

(вечірня, заочна)

Основи держави і права;

Основи економіки; Іноземна мова;

Співбесіда з питань, що стосуються державного управління

1 Курс

1р 4м

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

(денна, заочна)

Додаткове вступне випробування*;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ);

Фахове вступне випробування

1 Курс

1р 4м

*Додаткове вступне випробування призначається для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Споріднена спеціальність визначається згідно з Таблицею відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України № 419 від 12.04.2016 р.).