Головна

Абітурієнту / Програми вступних випробувань до ХНТУ у 2017 році / Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр на базі ОКР молодший спеціаліст

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр на базі ОКР молодший спеціаліст

Програми фахових вступних випробувань при вступі на І курс (зі скороченим терміном навчання) або ІІ (ІІІ) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавр.

Програма ФВВ зі спеціальності:

Спеціальність 022 «Дизайн»:

Спеціалізація «Дизайн» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 035 «Філологія»

Спеціалізація «Філологія» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити )

Спеціальність 051 «Економіка»:

Спеціалізація «Економічна кібернетика» (завантажити)

Спеціалізація «Економіка підприємства» (завантажити)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

Спеціалізація «Облік і оподаткування» (завантажити)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Спеціалізація «Фінанси і кредит» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» (завантажити)

Спеціалізація «Менеджмент» ( завантажити )

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»:

Спеціалізація «Публічне управління та адміністрування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити )

Спеціальність 075 «Маркетинг»:

Спеціалізація «Маркетинг» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Спеціалізація «Товарознавство і торговельне підприємництво» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»:

Спеціалізація «Програмне забезпечення систем» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:

Спеціалізація «Комп’ютерні системи та мережі» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»:

Спеціалізація «Технології машинобудування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»:

Спеціалізація «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Спеціалізація «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Спеціалізація «Системна інженерія» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ( завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

Спеціалізація «Інформаційні вимірювальні системи» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 153 «Мікро-та наносистемна техніка»:

Спеціалізація «Фізична та біомедична електроніка» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Спеціалізація «Хімічна технологія» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»:

Спеціалізація «Біомедична інженерія» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 181 «Харчові технології»:

Спеціалізація «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Технології продуктів бродіння і виноробства» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Технології зберігання, консервування та переробка плодів і овочів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:

Спеціалізація «Технології та дизайн текстильних матеріалів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Технологія виробів легкої промисловості» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»:

Спеціалізація «Автомобільний транспорт» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»:

Спеціалізація «Транспортні системи (автомобільний транспорт)» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)