Головна

Абітурієнту / Програми вступних випробувань до ХНТУ у 2017 році / Програми фахових вступних випробувань для здобуття ступеня МАГІСТР

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ступеня МАГІСТР

Спеціальність 022 «Дизайн»:

Спеціалізація «Дизайн» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 035 «Філологія»:

Спеціалізація «Переклад (англійська та німецька мови)» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 051 «Економіка»:

Спеціалізація «Економічна кібернетика» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Економіка підприємства» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

Спеціалізація «Облік і аудит» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Оподаткування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Спеціалізація «Фінанси і кредит» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Бізнес-адміністрування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»:

Спеціалізація «Державна служба», «Місцеве самоврядування», «Електронне урядування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»:

Спеціалізація «Програмне забезпечення систем» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»:

Спеціалізація «Управління проектами» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Консолідована інформація» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:

Спеціалізація «Комп’ютерні системи та мережі» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»:

Спеціалізація «Технології машинобудування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»:

Спеціалізація «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Спеціалізація «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Спеціалізація «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (завантажити)

Додатковий іспит авантажити)

Спеціалізація «Автоматизоване управління технологічними процесами» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

Спеціалізація «Інформаційні вимірювальні системи» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 153 «Мікро- та наносистемна техніка»:

Спеціалізація «Фізична та біомедична електроніка» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Спеціалізація «Хімічні технології органічних речовин» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Текстильна хімія та опоряджувальні виробництва» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 181 «Харчові технології»:

Спеціалізація «Технології продуктів бродіння і виноробства» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Технології зберігання, консервування та переробка плодів і овочів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:

Спеціалізація «Технології та дизайн тканин» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Експертиза текстильних матеріалів і виробів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціалізація «Технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»:

Спеціалізація «Транспортні системи (автомобільний транспорт)» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Програми для вступного іспиту з іноземної мови