Головна

Абітурієнту / Програми вступних випробувань до ХНТУ у 2018 році / Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр на базі ОКР молодший спеціаліст

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавр на базі ОКР молодший спеціаліст

Програми вступних випробувань при вступі на І курс (зі скороченим терміном навчання) або ІІ (ІІІ) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавр.

Програми фахових і додаткових вступних випробувань зі спеціальностей:

Спеціальність 022 «Дизайн»:

Освітня програма «Дизайн» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 035 «Філологія»

Спеціалізація 035.04«Філологія, германські мови та літератури (переклад включно)»

Додатковий іспит (завантажити )

Спеціальність 051 «Економіка»:

Освітня програма «Економічна кібернетика» (завантажити)

Освітня програма «Економіка підприємства» (завантажити)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

Освітня програма «Облік і аудит» (завантажити)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Освітня програма «Фінанси і кредит» (завантажити)

Додатковий іспит для спеціальностей 051, 071, 072 (завантажити)

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Освітні програми: «Управління персоналом та економіка праці» (завантажити)

«НR - менеджмент на державних підприємствах», «Менеджмент готельного і туристичного бізнесу»

«Логістика», «Управління та адміністрування в бізнесі»

Додатковий іспит (завантажити)

Освітня програма: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 075 «Маркетинг»:

Освітні програми: «Маркетинг», «Рекламна діяльність та PR» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Освітня програма «Товарознавство, якість та безпечність товарів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»:

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»:

Освітня програма «Комп’ютерні науки» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:

Освітня програма «Комп’ютерна інженерія» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»:

Освітня програма «Прикладна механіка» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»:

Освітня програма «Галузеве машинобудування» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Освітня програма«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ( завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

Освітня програма «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 153 «Мікро-та наносистемна техніка»:

Освітня програма«Мікро- та наноситемна техніка» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Освітня програма «Хімічна технологія» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»:

Освітня програма «Біомедична інженерія» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 181 «Харчові технології»:

Освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Освітня програма«Технології продуктів бродіння і виноробства» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробка плодів і овочів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:

Освітні програми «Технології та дизайн тканин», «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Освітня програма «Стандартизація, сертифікація та безпечність промислових виробів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»:

Освітня програма «Автомобільний транспорт» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами транспорту)»:

Спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»:

Додатковий іспит ( завантажити)