Головна

Наукова діяльність / Наукове визнання

Наукове визнання

Кафедра вищої математики і математичного моделювання

Бардачов Юрій Миколайович

д.т.н., професор;

почесні звання: заслужений діяч науки і техніки України; почесний доктор Харківського державного університету радіоелектроніки; почесний професор Херсонського державного аграрного університету, почесний запрошений професор Інституту бізнесу Нью-Порта (США)

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор журналу «Вісник ХНТУ», член редколегії журналів «Проблеми інформаційних технологій», електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Тулученко Галина Яківна

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії збірнику наукових праць Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького «Сучасні проблеми моделювання»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 при Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара

Кафедра дизайну

Чепелюк Олена Валеріївна

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій і дизайну; член Науково-технічної Ради ХНТУ

участь в роботі інших наукових організацій: член Наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом «Технології будівництва, дизайн, архітектура»

Чуприна Володимир Григорович

професор;

почесні звання та нагороди: народний художник України; заслужений діяч мистецтв України; академік Каліфорнійської академії наук, освіти та мистецтва; лауреат міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» (2001)

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Образотворче мистецтво» Національної спілки художників України

участь в роботі інших наукових організацій: член секретаріату та ради спілки художників України

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій електроніки та інженерії

Новіков Олександр Олександрович

д.х.н., професор;

почесні звання: академік Академії прикладної радіоелектроніки України, Білорусії, Росії; член-кореспондент РАЕ; член Міжнародноїакадемії Natural History (Велика Британія)

нагороди міжнародних організацій: Сертифікат РАЕ 01356; Заслуженный деятель науки и образования России 2013; диплом РАЕ 01322 «Золотая кафедра России»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор електронного журналу «Биомедицинская инженерия и электроника»; член редколегії журналів «Вісник ХНТУ»; «Біомедична інженерія» Національного технічного університету України «КПІ»; «Independent Journal Management & Production» (Бразилія)

Кафедра інформатики і комп’ютерних технологій

Литвиненко Володимир Іванович

д.т.н., доцент;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегій «Informatics Control Measurement in Economy and Environment protection» (Польща); регіонального міжвузівського збірника наукових праць «Системні технології» (м. Дніпропетровськ)

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.14 при Національному університеті «Львівська політехніка»; К 41.052.08 при Одеському національному політехнічному університеті

Кафедра інформаційних технологій

Ходаков Віктор Єгорович

д.т.н., професор;

почесні звання: заслужений діяч науки і техніки України; дійсний член Української академії інформатики; дійсний член Академії ноосфери

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор журналу «Проблеми інформаційних технологій», член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: голова спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра технічної кібернетики

Марасанов Володимир Васильович

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Проблеми інформаційних технологій»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра філософії, політології і права

Семенченко Федір Григорович

д.політ.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 38.053.01 при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили

Кафедра економічної кібернетики та управління проектами

Соколова Надія Андріївна

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналів «Науковий вісник Херсонської державної морської академії», «Проблеми інформаційних технологій»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра економіки і підприємництва

Шарко Маргарита Василівна

д.е.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Миколайчук Наталія Сергіївна

д.е.н., професор;

почесні звання: академік Академії економічних наук України; академік Української академії економічної кібернетики

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Знак «Петро Могила»; нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: заступник головного редактора журналу «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: заступник голови спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра обліку і аудиту

Сарапіна Ольга Андріївна

д.е.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції»; «Науковий вісник Херсонського державного університету». Серія «Економічні науки»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра фінансів і кредиту

Коваленко Микола Андрійович

д.е.н., професор;

почесні звання: член-кореспондент Української академії економічної кібернетики

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналів «Вісник ХНТУ»; «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції»; «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К. 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

Лопушинський Іван Петрович

д.держ.упр., професор;

почесні звання: заслужений працівник освіти України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: голова редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування», заступник голови редколегії журналу «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології», член редколегій журналів: «Освіта і управління», «Акмеологія в Україні: теорія і практика», «Вісник Київського міжнародного університету» (серія «Міжнародні відносини»), збірник наукових праць «Становлення і розвиток української державності» Міжнародної академії управління персоналом, науково-методичний журнал «Наукові праці» (серія «Державне управління») Чорноморського державного університету імені Петра Могили

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили; К 20.052.07 при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

Половцев Олег Валентинович

д.держ.упр., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: заступник голови редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування», член редколегії журналу «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології»

Мартиненко Володимир Федорович

д.держ.упр., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології», електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування», наукового фахового видання України з питань економіки та державного управління «Інвестиції: практика та досвід»

Плющ Руслан Миколайович

д.держ.упр.

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології», електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»

Кафедра зовнішньоекономічної діяльності

Наумова Лариса Миколаївна

д.е.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

Фомішина Віра Миколаївна

д.е.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

Кафедра менеджменту та маркетингу

Савіна Галина Григорівна

д.е.н., професор;

почесні звання: академік Академії економічних наук України, академік Академії соціального управління України, заслужений діяч науки і техніки України

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор журналу «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції»; заступник головного редактора журналу «Вісник ХНТУ»; член редколегії науково-виробничого журналу «Бізнес-навігатор»; член редколегії журналу «Економісти» (Грузія)

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: голова спеціалізованої вченої ради К 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті; член спеціалізованої вченої ради Д.70.052.01 при Хмельницькому національному університеті

Кафедра експертизи, технологій і дизайну текстилю

   

Кафедра історії України, педагогіки та психології

Сусоров Віктор Дмитрович

д.і.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили

Кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації

Чурсіна Людмила Андріївна

д.т.н., професор;

почесні звання: заслужений працівник освіти України

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Тіхосова Ганна Анатоліївна

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Кузьміна Тетяна Олегівна

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті; К 32.075.04 при Луцькому національному технічному університеті

Клевцов Костянтин Миколайович

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті; К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії

Кафедра харчових технологій

Валько Микола Іванович

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра хімії і екології

Міщенко Ганна Володимирівна

д.т.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: знак «За наукові досягнення»; нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра хімічних технологій та біохімічного синтезу

Повстяной Михайло Васильович

д.х.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»; знак «За наукові досягнення»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 41.219.02 при Фізико-хімічному інституті ім. О. В. Богатського НАН України; Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Сарібеков Георгій Савич

д.т.н., професор;

почесні звання: лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: бронзова медаль «Нюрнберг-2002»; знак «За наукові досягнення»; нагрудний знак «Відмінник освіти України»; грамота Верховної Ради України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналів «Вісник Київського національного університета технологій та дизайну»; «Вісник ХНТУ»; «Вісник Хмельницького національного університета»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: голова спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Сарібєкова Діана Георгіївна

д.т.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: грамота МОН України

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті; Д 26.102.06 при Київському національному університеті технологій та дизайну

Кафедра основ конструювання

Розов Юрій Георгійович

д.т.н., професор;

почесні звання: заслужений діяч науки і техніки України

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

Кафедра обладнання промислових підприємств

Костогриз Олександр Петрович

д.т.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»