Головна

Про університет / Документи (доступ до публічної інформації) / Вчена рада ХНТУ. Оголошення про конкурс

Вчена рада ХНТУ. Оголошення про конкурс

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

 • Доцента кафедри: економіки і підприємництва (0,5 ставки)

Вимоги до конкурсантів:

 • науковий ступінь кандидата наук;
 • вчене звання доцента, старшого наукового співробітника;
 • стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
 • вільне володіння державною мовою.

 • Старшого викладача кафедри: економіки і підприємництва (0,4 ставки).

Вимоги до конкурсантів:

 • стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
 • повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою.

До заяви для участі в конкурсі додаються такі документи:

 • копія паспорту;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • копія трудової книжки;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії дипломів та атестатів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
 • список наукових, методичних праць, авторських свідоцтв і винаходів (за наявності).

Документи подаються за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе 24, ХНТУ, (ауд. 322 ). Тел. 32-69-17.

Строк подання заяв – 1 місяць з дня розміщення оголошення на сайті університету (до 15 вересня 2017 р.).