Про факультет

Загальна інформація про факультет

Стрімкий розвиток науки і техніки, автоматизація виробничих процесів, інформатизація суспільства, розвиток високих технологій, електроніки потребує наявності висококваліфікованих спеціалістів.

Саме таких фахівців, здатних розробити життєво важливі для держави технології, створити інформаційні мережі та системи, що відповідають світовим стандартам, і готує факультет кібернетики та системної інженерії Херсонського національного технічного університету.

Незважаючи на свою молодість, факультет є одним з найбільш численних структурних підрозділів ХНТУ. час свого існування факультет перетворився на потужний навчальний, науково-методичний, адміністративний підрозділ університету, який успішно реалізує програми підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, пошукачів, аспірантів і докторантів для України, СНД, інших країн.

Навчальний процес на факультеті забезпечують понад 180 кваліфікованих викладачів. Серед них 18 докторів наук, понад 70 кандидатів наук, 59 старших викладачів, 30 асистентів . Головним джерелом підготовки кадрів вищої кваліфікації на факультеті є аспірантура і докторантура. Щорічний прийом в аспірантуру по факультету складає від 10 до 20 осіб. Спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.13.06 – Інформаційні технології, 05.13.07 – Автоматизація процесів керування, очолює завідувач кафедри інформаційних технологій ХНТУ, д.т.н., проф. Ходаков В.Є. Таким чином, прийти на факультет можна абітурієнтом, а згодом стати доктором наук.

Факультет кібернетики та системної інженерії – сучасний науково-освітній центр, що відкриває свою скарбницю знань світових та національних цінностей науки і культури перед молоддю не лише південного регіону, але й усієї України та інших країн.

Факультет кібернетики та системної інженерії здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 9 спеціальностями. Всі спеціальності факультету є досить популярними, престижними у наш час і мають широкі можливості для перспективного росту.

Поєднання науково-методичної та організаційної основи з динамічною системою навчання забезпечують належний рівень професійних знань випускників всіх спеціальностей. Вже стало традицією проведення щорічної студентської конференції для студентів факультету кібернетики „Молодь України в світі сучасних технологій”. Невід’ємною складовою навчального процесу на факультеті є заохочення студентів до розробки власних програмних продуктів та винаходів з реєстрацією авторського права на твір та патентів на винаходи та корисні моделі. Понад 20 студентів факультету отримали деклараційні патенти на винаходи та корисні моделі протягом останнього року.

Інтерес студентів факультету до наукової діяльності проявляється в участі у прикладних, фундаментальних науково – дослідних розробках, у виконанні наукових дипломів. Вагомих результатів було досягнуто студентами факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах з навчальних дисциплін та спеціальностей.

Сьогодення поставило спеціальності факультету кібернетики ХНТУ у ряд передових та перспективних, а факультету випала доля посісти чільне місце у майбутньому університету.