Інноваційні науково-дослідні роботи 2012 року

Розробка інноваційних технологій в області підготовки текстильних матеріалів, що забезпечують

екологічність, економічність, якість і конкурентноздатність готової продукції

 

Автори:

Д.т.н., проф. Сарібеков Георгій Савіч, к.т.н., доц. Кулігін Михайло Львович,

к.т.н., н.с. Мясников Сергій Афанасійович, Євдокимова Вікторія Андріївна

Основні характеристики, суть розробки.

Розробка широкого кола питань, пов'язаних зі створенням ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій підготовки текстильних матеріалів перед фарбуванням, друкуванням і заключною обробкою на основі застосування біопрепаратів і нового покоління текстильно-допоміжних та поверхнево-активних речовин

Патентно-конкурентоспроможні результати.

Розроблено спосіб холодного розшліхтування на основі застосування фосфорорганічного препарату Ferro (Туреччина), що дозволяє заощаджувати електроенергію та відповідає міжнародним екологічним нормам. Вперше досліджено препарат Combino (Туреччина) у комбінації із кремнійвмісними стабілізаторами для пероксидного білінні на холоду. Встановлено, що цей препарат запобігає утворенню силікатних осадів як на поверхні тканини, так і на обладнанні. Розроблено ефективній спосіб розшліхтування на основі застосування ферментів Біотекс-ПН та Біолен (виробництва “Івхімпром”, Росія) для бавовняних та напівлляних тканин, що дозволяє знизити вміст шліхти на тканині на 50-60%, воскоподібних речовин - на 30-40%, інших супутніх речовин на - 30%. Розроблено спосіб біління пероксидом водню при низькій температурі при використанні активатора, введення якого дозволило скоротити час процесу біління з 72 годин до 24-6 годин без зниження показників якості (при цьому споживання електроенергії зменшується в 4 рази).

Порівняння зі світовими аналогами.

Розроблені технології підготовки текстильних матеріалів, які відрізняються від світових аналогів значним зниженням часу обробки.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Найважливішою перевагою холодного способу вибілювання є економії енергії (з 25.3МДж/кг до 6МДж/кг) та зниження небезпеки каталітичного пошкодження волокна. Значне зниження часу обробки з 72 годин до 24 в зимовий період та до 5 годин в теплий період року. Розроблена одностадійна технологія холодного вибілювання пероксидом водню, яка призначена для вибілювання тканин для робочого одягу, тканин постільного та столового асортименту, господарського призначення, дає можливість скоротити час вибілювання до 24-5 годин при збереженні показників якості на рівні вимог стандарту.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки

Результати розробки можливо реалізувати на всіх підприємствах текстильної промисловості.

Стан готовності розробок

Отримані позитивні результати виробничих випробувань, проведених на ВАТ «Черкаський шовковий комбінат» та ВАТ «Херсонський ХБК», дають змогу рекомендувати до впровадження у виробництво всіх розроблених технологій підготовки текстильних матеріалів.

Результати впровадження:

Напрацьований матеріал використовується при виконанні курсових робіт і проектів, для читання лекцій та проведення лабораторних робіт по дисципліні „Хімічна технологія текстильних матеріалів”, у методичній роботі.

Адреса: 73008 Херсон, Бериславське шосе, 24. ХНТУ

Телефон: (0552) 326908, Факс: (0552) 326908, E-mail: sgs@kstu.edu.ua.

   
   

Термофотовольтаїчні системи утилізації інфрачервоного випромінювання

 

Автори:

к.т.н., доц. Аппазов Едуард Сейярович, к.т.н., с.н.с. Шутов Станіслав Вікторович

Основні характеристики, суть розробки.

Утилізація частини ІЧ – спектру випромінювання високотемпературних технологічних процесів шляхом перетворення його в електричну енергію дозволить як заощаджувати традиційні джерела енергії, так і поліпшити умови праці, екологічні наслідки розсіювання теплового випромінювання в навколишньому середовищі

Патентно-конкурентоспроможні результати.

Створено оригінальні дослідні методики отримання багатошарових структур для ТФВ-перетворювачів. Проведено дослідження механізмів перетворення теплової енергії в електричну за допомогою термофотовольтаїчних модулів. Виготовлено та встановлено властивості дослідних зразків на основі GaSb. Розроблено та захищено патентами технології виготовлення шарів твердих розчинів, матеріалів для виготовлення багатокомпонентної кераміки для селективних випромінювачів, пристрої для контролю експлуатаційних характеристик перетворювачів.

Порівняння зі світовими аналогами.

На Україні не існує підприємств, що займаються дослідженням термофотовольтаїчних систем утилізації інфрачервоного випромінювання. Питома вартість електроенергії існуючих систем не дозволяє розраховувати на економічний ефект при утилізації ІЧ випромінювання. Тому нами розробляються структури, собівартість виробництва яких повинна бути в декілька разів нижче за існуючі, в тому числі за рахунок питомої потужності. Розбіжність цілей робить неможливим використання існуючих технологій та відомих матеріалів. Тому основною перевагою структур, що розробляються, буде їх ціна.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Впровадження даних систем в високотемпературних технологічних процесах (понад 1000°С) призведе до зменшення викидів теплової енергії в навколишнє середовище, зменшення споживання традиційних енергоносіїв, генерації екологічно чистої електричної енергії для внутрішніх потреб підприємства, що призведе до зменшення собівартості продукції. За умови економічного та податкового стимулювання держави витрати на розробку та організацію виробництва повинні окупитися протягом двох-трьох років з початку випуску продукції.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки

Планується встановлення ТФВ генераторів на підприємствах із високотемпературними технологічними процесами (на виробництвах метала, цегли, скла та ін.) Отримані нові результати досліджень та методики виготовлення дослідних зразків можуть бути впроваджені на підприємствах, пов’язаних з виробництвом напівпровідникових приладів, зокрема на ДП “Дніпро-напівпровідники”.

Стан готовності розробок.

На сьогодні можливо виготовлення в лабораторних умовах всіх компонентів термофотовольтаїчних систем

Результати впровадження:

На основі отриманих результатів досліджень внесено зміни в методичні вказівки по курсу „Вимірювальни перетворювачі” для студентів 4 курсі спеціальності: „Метрологія та інформаційно – вимірювальні технології”

Адреса: 73008 Херсон, Бериславське шосе, 24. ХНТУ

Телефон: (0552) 325077, Факс: (0552) 326998, E-mail: eappazov@yandex.ru