Професії випускників

Спеціальності факультету економіки, бізнес-аналітики та підприємництва спроможні трудові будні фахівців перетворити у цікаву та творчу роботу.

Фахівці з обліку і оподаткування працюють на посадах:

бухгалтера, бухгалтера-ревізора, головного бухгалтера, аудитора, податкового інспектора, митного інспектора, інспектора з виплати пенсій, інспектора по соціальній допомозі, економіста, фінансового директора, директора підприємства, керуючого комерційним банком, викладача фахового навчального закладу, начальника контрольно-ревізійного відділу, начальника планово-економічного бюро, головного спеціаліста, завідуючого відділом, начальника відділу, начальника служби, начальника управління.

 

Фахівці з фінансів, банківської справи та страхування працюють на посадах:

фінансовий менеджер підприємства, банківський працівник, спеціаліст фінансового управління, кредитний брокер, адміністратор недержавного пенсійного фонду, консультант із питань страхування, керівник та спеціаліст державних органів влади та органів місцевого самоврядування, казначейської служби, фондів соціального страхування; державний податковий інспектор, митний інспектор, державний контролер-ревізор, начальник контрольно-ревізійного відділу, консультант з питань оподаткування та митного оформлення, митний брокер, спеціаліста з податкового обліку, аудитор, страховий агент та брокер, актуарій, андерайтер, ризик-менеджер у страхових установах, аквізитор, страховий експерт, у тому числі страховий комісар, спеціаліст страхового відділу в банківській сфері, керівник страхових компаній та їх підрозділів, консультант з питань соціального страхування.

 

Фахівці з економіки підприємства працюють на посадах:

економіст; економічного радника; економіст з управління проектами і програмами в галузі маркетингу, менеджменту, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва; економіст з міжнародної торгівлі; економіст інформаційно-обчислювального центру;економіст з обліку й аналізу господарської діяльності; економіст з фінансової роботи; економіст-статистик; економіст з матеріально-технічного забезпечення; економіст із збуту; економіст з договірних і претензійних робіт.

 

Фахівці з економічної кібернетики працюють на посадах:

економіст, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з фінансової роботи, економіст з планування, економіст-статистик; інженер з організації керування виробництвом, адміністративний помічник-референт, фахівець із зайнятості й трудових відносин, фахівець з фінансово-економічної безпеки, фахівець з ефективності підприємництва; фахівець із застосування інформаційних систем в економіці, аналітик інформаційних систем підприємства, фахівець з адміністрування мереж та баз даних підприємства, науковий співробітник (економіка, інформаційні системи), інженер-програміст відділу експлуатації інформаційних систем підприємства.