Про факультет

Про факультет

Економіка – це мистецтво господарювання, тому професія економіста, фінансиста, бухгалтера не втрачає широкої популярності, завжди має попит на ринку праці та надає унікальну можливість стати підприємцем, створюючи нові робочі місця.

Випускова кафедра «Економіка, підприємництво та економічна безпека»

Спеціальність 051 Економіка

Освітньо-професійна програма Економіка підприємства і бізнес -аналітика

Освітньо-професійна програма Економічна безпека

Випускова кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність 072 Фінанси , банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма Фінанси і кредит

Освітньо-професійна програма Державна податкова та митна справа

Випускова кафедра «Облік, аудит і оподаткування»

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування

Склад деканату факультету економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

Волкова Олена Володимирівна

Декан факультету

кандидат економічних наук, доцент

Контактний телефон: (0552) 32-69-72

Карамушка Марина Володимирівна

Заступник декана з навчально-методичної роботи

кандидат технічних наук, доцент

Контактний телефон: (0552) 32-69-72

Алексеєва Валерія Вікторівна

Методист вищої категорії спеціальностей:

1. «Економіка» освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»;

2. «Економіка» освітньо-професійна програма «Бізнес-аналітика»;

3. «Економіка» освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»;

4. «Фінанси, банківська права та страхування» освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»;

5. «Фінанси, банківська права та страхування» освітньо-професійна програма «Фіскальне адміністрування та митна справа»;

6. «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування».

Контактний телефон: (0552) 32-66-25

Лиженкова Тетяна Русланівна

Секретар факультету

Контактний телефон: (0552) 32-69-25


Якісна професійна освіта спрямована на забезпечення професійної самореалізації особистості, формування її кваліфікаційного рівня, створення соціально активного, морально і фізично здорового національного виробничого потенціалу, який має посідати важливе місце у технологічному та управлінському оновленні різних видів економічної діяльності. Саме таку професійну освіту можна отримати на факультеті економіки, бізнес-аналітики та підприємництва який заснований як факультет економіки у 1981 р. Забезпечують таку освіту на факультеті економіки, бізнес-аналітики та підприємництва сьогодні чотири випускові кафедри.

Факультет розпочав свій творчий динамічний шлях у 1964 р. з однієї випускної кафедри «Економіка та організація виробництва» (тепер кафедра «Менеджменту та маркетингу», яку очолює д.е.н., проф. Савіна Г.Г.). У 1984 р. створена кафедра «Бухгалтерський облік та економічний аналіз» (зараз кафедра «Облік, аудит і оподаткування» під керівництвом д.е.н., проф. Сарапіної О.А.), в 1989 р. – кафедра економіка та управління машинобудування (тепер кафедра «Економіка, підприємництво та економічна безпека» на чолі із завідуючою д.е.н., проф. Шарко М.В.), у 1998 р. - кафедра «Фінанси (тепер кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування», яку очолює д.е.н., проф. Сідельникова Л.П.), у 1964 р. – «Кафедра іноземних», яку на сьогодні очолює к.ф.н., доцент Подвойська О.В.

Загалом, найбільшим багатством факультету є висококваліфікований кадровий потенціал, що постійно підвищує особисту кваліфікацію, застосовує сучасні методи освітньої діяльності, створює ефективні наукові школи, сприяє працевлаштуванню випускників.

Сьогодні фахову підготовку на факультеті забезпечують 40 досвідчених викладачів, доцентів, професорів. Очолює факультет к.е.н., доцент Волкова Олена Володимирівна, яка має 24 роки виробничого стажу та 16 років педагогічного стажу. В 1993 р. вступила в Херсонський індустріальний інститут на вечірню форму навчання за спеціальністю «Економіка підприємств» та в 1998 р. успішно закінчила Херсонський державний технічний університет. З 1993 р. по 1994 р. працювала інспектором ректорату Херсонського індустріального інституту. З 1994 р. по 2002 р. працювала на посаді старшого інспектору ректорату Херсонського державного технічного університету. З 2002 р. працювала на посаді асистента кафедри Страхової та банківської справи Херсонського державного технічного університету. З 2006 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри податкової та бюджетної політики Херсонського національного технічного університету. З 2008 р. працювала на посаді заступника декана факультету економіки Херсонського національного технічного університету. В 2012 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». З 2013 р. працювала на посаді доцента кафедри податкової та бюджетної політики Херсонського національного технічного університету. В 2015 р. отримала вчене звання доцента. З 01.09.2017 р. працює доцентом на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування.

З 01.06.2016 р. призначена на посаду виконуючої обов’язки декана факультету економіки.

З 10.07.2017р. призначена деканом факультету економіки та працює на посаді доцента кафедри фінанси, банківська справа та страхування. З 01.03.2018 р. факультет економіки перейменовано на факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємництва.

Нагороджена: у 2010 р. грамотою за досягнення значних успіхів у навчанні студентської молоді, у 2011 р. грамотою за значні досягнення в організаційно-виховній роботі як кращий куратор, у 2012 р. грамотою за плідну навчально-методичну роботу, у 2014 р. грамотою за сумлінну працю, високий професійний рівень майстерності, творчий підхід до справи навчання та виховання студентів, у 2018 р. почесною грамотою Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської ОДА.

Студенти факультету приймають активну участь у виконанні наукових робіт кафедр, у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, предметних олімпіадах та Інтернет - олімпіадах на Всеукраїнському рівні, яка сприяє не тільки підвищенню якості підготовки але й прискоренню впровадження науки й провідного досвіду у виробництво. Студенти є активними учасниками наукових, художньо-мистецьких, спортивних та волонтерських заходів кафедр, факультету, університету, Херсонського регіону та Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. Як результат сотні випускників успішно працюють викладачами, керівниками й головними фахівцями багатьох установ, організацій, підприємств України та за її межами.