Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 051 Економіка