Головна

Абітурієнту / Освітньо-науковий ступінь ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ. Вступ до АСПРАНТУРИ, ДОКТОРАНТУРИ ХНТУ / Програми вступних випробувань / Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали