Програма вступного іспиту зі спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматераіли"