Програма вступного іспиту зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали