Додатковий вступ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Витяг з правил прийому до ХНТУ у 2020 році

освітній ступінь МАГІСТР

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування за контрактом

Етапи вступної компанії

Денна/ заочна

форми навчання

Початок прийому документів

01 жовтня 2020 року

Закінчення прийому

документів

15 жовтня 2020 року

Проведення фахових вступних випробувань

16 жовтня 2020 року

Вступний іспит з іноземної мови (для вступників на базі ОКР спеціаліст, ОС магістр)

17 жовтня 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку

19 жовтня 2020 року

Виконання вимог вступниками

24 жовтня 2020 року

Наказ про зарахування

26 жовтня 2020 року

Адреса : м. Херсон, Бериславське шосе, 24 , корпус № 1, к. 215

Телефон 0 800 509 787 (0552) 326 - 999; 326-966

 

Умови проведення конкурсу

Для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР, конкурсний бал обчислюється, як сума результату фахового випробування, вступного іспиту з іноземної мови ( або ЄВІ) та середнього балу додатку до документа про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітніх ступенів бакалавра, магістра.

Перелік документів

Заява в паперовій формі подається вступником особисто.

До заяви додаються такі документи:

* документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступень, (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

* Сертифікат ЗНО з іноземної мови (для бакалаврів)

* копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

* копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

* копію військового квитка або посвідчення про приписку (для вступників денної форми навчання);

* чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;

* 2 поштових конверти;

* одна папка «Справа».

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Усі питання щодо умов проведення конкурсу і порядку зарахування до ХНТУ вирішуються приймальною комісією університету