Додатковий вступ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Витяг з правил прийому до ХНТУ в 2021 році

освітній ступінь: МАГІСТР

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору

та зарахування на навчання за кошти фізичнихта/або юридичних осіб

Етапи вступної компанії

Денна/ заочна

форми навчання

Початок прийому документів

01 жовтня 2021 року

Закінчення прийому

документів

18 жовтня 2021 року

Фахові вступні випробування

19 жовтня 2021 року

Вступний іспит з іноземної мови (для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, згідно з п. 8.14 Правил прийому)

20 жовтня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

21 жовтня 2021 року

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

26 жовтня 2021 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

27 жовтня 2021 року

 

Умови проведення конкурсу

Для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР, конкурсний бал обчислюється, як сума оцінки єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених Правилами прийому, оцінки фахового вступного випробування та оцінки за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ).

Перелік документів

Заява в паперовій формі подається вступником особисто.

До заяви додаються такі документи:

* документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

* екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках (ЄВІ) (для бакалаврів);

* копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

* копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

* копія військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) (юнакам, денна форма навчання);

* чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;

* 2 поштових конверти;

* одна папка «Справа».

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами приймальна комісія.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Усі питання щодо умов проведення конкурсу і порядку зарахування до ХНТУ вирішуються приймальною комісією університету

Адреса приймальної комісії : м. Херсон, Бериславське шосе, 24 , корпус № 1, к. 215

Телефон: 0 800 509 787; (0552) 326 - 999; 326-966