Перелік спеціальностей та вступних випробувань

для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста,

для здобуття ступеня магістра за спорідненою або іншою спеціальністю

Галузь знань

Спеціальності

ОС магістра

Спеціалізація

(освітня програма)

Вступне випробування

Вага єдиного вступного іспиту з іноземної мови (або вступного випробування з іноземної мови) та фахового вступного випробування

Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Термін навчання

Шифр

Назва

Код

Назва

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

(денна, заочна)

Економіка підприємства

Економічна безпека

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

(денна, заочна)

Облік і оподаткування

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

(денна, заочна)

Фінанси і кредит

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(денна)

Якість, стандартизація та сертифікація продовольчих і непродовольчих товарів

Товарознавство та експертиза в митній справі

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

(денна, заочна)

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

(денна)

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Технології продуктів бродіння і виноробства

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

(денна)

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Технології та дизайн тканин

Товарознавство, стандартизація та сертифікація виробів

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

(денна, заочна)

Дизайн

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

(денна, заочна)

Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки (денна, заочна)

Консолідована інформація

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

(денна, заочна)

Комп'ютерні системи та мережі

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

12

Інформаційні технології

126

Інформаційні системи та технології

(денна, заочна)

Інформаційні системи та технології

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

16

Хімічна та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

(денна, заочна)

Біомедична інженерія

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка (денна, заочна)

Технології машинобудування

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

(денна, заочна)

Матеріали і техніка в транспортній галузі

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування (денна, заочна)

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна, заочна)

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна, заочна)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

27

Транспорт

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (денна заочна)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, УПРАВЛІННЯ І БІЗНЕСУ

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

(денна, заочна)

035. 041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент (денна, заочна)

Бізнес-адміністрування

Логістика

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг (денна, заочна)

Маркетинг

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

(денна, заочна)

Туризм

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

28

Публічне управління та адміністрування (прийом згідно з Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №789 (зі змінами)

281

Публічне управління та адміністрування

(вечірня, заочна)

Публічне управління та адміністрування

1. Іноземна мова

0,3

100

1р 4м

2. Основи економіки

0,7

100

3. Основи держави і права

   

4. Співбесіда з питань, що стосуються державного управління

 

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

(денна, заочна)

Публічне управління та адміністрування

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

0,3

100

1р 4м

2. Фахове вступне випробування

0,7

100

Примітка. Споріднені в межах галузі знань спеціальності визначаються відповідно до Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України № 419 від 12.04.2016 р.).