Головна

Абітурієнту / Освітній ступінь МАГІСТР. Вступ до МАГІСТРАТУРИ ХНТУ на основі диплома: БАКАЛАВРА,СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА / Строки прийому заяв та документів, фахових вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Строки прийому заяв та документів, фахових вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Етапи вступної кампанії

ОСНОВНА СЕСІЯ

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

11 травня 2021 року

Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

03 червня 2021 року

18.00

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі)

22 червня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі)

25 червня 2021 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

30 червня 2021 року

Вступний іспит з іноземної мови для вступників, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу *

30 червня 2021 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2021 року

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

15 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

23 липня 2021 року

18.00

Фахові вступні випробування на основі здобутого ступеня бакалавра, а також фахові вступні випробування та вступний іспит з іноземної мови для вступників на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

26 липня – 30 липня 2021 року

Надання рекомендаційдля зарахування за державним замовленням

02 серпня 2021 року

Виконання вимог щодо зарахування за державним замовленням

07 серпня 2021 року

18.00

Зарахування за державним замовленням

12 серпня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

13 серпня 2021 року

12.00

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

18 серпня 2021 року

18.00

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

19 серпня 2021 року

18.00

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(з 1 жовтня до 30 листопада)

Початок прийому заяв та документів

01 жовтня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

18 жовтня 2021 року

Фахові вступні випробування

19 жовтня 2021 року

Вступний іспит з іноземної мови (для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, згідно з п. 8.14 Правил прийому)

20 жовтня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

21 жовтня 2021 року

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

26 жовтня 2021 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

27 жовтня 2021 року

Етапи вступної кампанії

ДОДАТКОВА СЕСІЯ

(проводиться в строки, встановлені УЦОЯО)

Початок прийому заяв та документів

Жовтень 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

Жовтень 2021 року

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

Жовтень - листопад 2021 року

Фахові вступні випробування

Жовтень - листопад 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

Жовтень - листопад 2021 року

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Жовтень - листопад 2021 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Жовтень - листопад 2021 року

* відповідні вступні іспити з іноземної мови в ХНТУ у випадках, визначених цими Правилами, проводяться за графіком основної та додаткової сесій єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО). УЦОЯО надає матеріали для проведення у ХНТУ вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

Прийом на спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування для здобуття ступеня магістра згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

17 квітня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

06 серпня 2021 року

Вступні випробування

09-12 серпня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

13 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування

18 серпня 2021 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

19 серпня 2021 року