Головна

Абітурієнту / Перелік спеціальностей другого (магістерского) рівня у 2018 році

Перелік спеціальностей другого (магістерского) рівня у 2018 році

Перелік спецільностей другого (магістерского) рівня у 2018 році

Код та найменування спеціальності

Освітня програма (спеціалізація )

Вступні випробування

022 Дизайн

Дизайн

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

035 Філологія

035. 041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

051 Економіка

Економічна кібернетика;

Економіка підприємства;

Бізнес-аналітика

1. Фахове вступне випробування

2. Єдиний фаховий вступний іспит

з іноземної мови

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

072 Фінанси, банківська справа та

страхування

Фінанси і кредит

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

073 Менеджмент

Менеджмент готельного і

туристичного бізнесу;

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

Логістика;

Бізнес-адміністрування

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

075 Маркетинг

Маркетинг

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

076 Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

Якість, стандартизація та сертифікація продовольчих і непродовольчих товарів;

Якість, стандартизація та сертифікація послуг (ресторанного, туристичного та готельного бізнесу);

Товарознавство та експертиза в митній справі

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

121 Інженерія програмного

забезпечення

Програмне забезпечення систем

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

122 Комп'ютерні науки

Управління проектами;

Консолідована інформація

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

126 Інформаційні системи та

технології

Інформаційні системи та технології

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

132 Матеріалознавство

Матеріали і техніка в транспортній галузі

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

133 Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

141 Електроенергетика,

електротехніка та

електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

Інформаційні-вимірювальні системи

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

153 Мікро - та наносистемна техніка

Фізична та біомедична електроніка

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів;

Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

181 Харчові технології

Технології продуктів бродіння і виноробства; Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

182 Технології легкої промисловості

Технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості;

Експертиза текстильних матеріалів та виробів;

Технологія та дизайн тканин

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

275 Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

275.03 Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови

281 Публічне управління та

адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1. Фахове вступне випробування

2. Іспит з іноземної мови