Головна

Абітурієнту / Перелік спеціальностей та конкурсних предметів ХНТУ

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів ХНТУ

Перелік конкурсних предметів при вступі до Херсонського національного технічного університету у 2018 році для здобуття ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальності ОС бакалавра

Спеціалізація (освітня програма)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Код / назва

022 Дизайн

022.01 Графічний дизайн;

022.02 Дизайн одягу (взуття);

022.03 Дизайн середовища

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Творчий конкурс

(рисунок, живопис, композиція).

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - включно

1. Українська мова та література.

2. Іноземна мова.

3. Історія України або географія.

051 Економіка

Економічна кібернетика;

Економіка підприємства;

Бізнес-аналітика*

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Іноземна мова або географія.

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Іноземна мова або географія.

072 Фінанси, банківська справа та

страхування

Фінанси і кредит;

Фіскальне адміністрування та

митна справа*

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Іноземна мова або географія.

073 Менеджмент

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу;

Управління персоналом та економіка праці;

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

Логістика;

Бізнес-адміністрування;

Менеджмент підприємницької діяльності;

Підприємництво, менеджмент і логістика*;

Менеджмент, бізнес-адміністрування та

управління персоналом*

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Іноземна мова або географія.

075 Маркетинг

Маркетинг

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Іноземна мова або географія.

076 Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Іноземна мова або географія.

121 Інженерія програмного

забезпечення

Програмна інженерія

1. Українська мова та література.

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова.

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова.

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова.

125 Кібербезпека

Кібербезпека

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова.

126 Інформаційні системи та

технології

Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова.

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова.

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова.

141 Електроенергетика,

електротехніка та

електромеханіка

Електротехніка та електротехнології

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова.

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова.

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Хімія або біологія.

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

1. Українська мова та література.

2. біологія.

3. Математика або іноземна мова.

181 Харчові технології

Харчові технології та інженерія;

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

1. Українська мова та література.

2. Математика

3. Хімія або біологія.

182 Технології легкої промисловості

Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів;

Стандартизація та сертифікація виробів;

Експертиза текстильних матеріалів та виробів;

Технологія та дизайн тканин

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або хімія.

242 Туризм

Туризм;

Готельно-ресторанний сервіс*

1. Українська мова та література.

2. Іноземна мова.

3. Географія або математика.

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова.

275 Транспортні технології (на

автомобільному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова.

281 Публічне управління та

адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Іноземна мова або історія України.

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

1. Українська мова та література.

2. Іноземна мова.

3. Географія або математика.

*Освітні програми за якими здійснюється набір виключно на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.