Головна

Абітурієнту / Правила прийому до ХНТУ / Правила прийому до ХНТУ у 2018 році

Правила прийому до ХНТУ у 2018 році

 
 

Додаток № 2

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
яким надається особлива підтримка

 

Додаток № 3

ПЕРЕЛІК
наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

 

Додаток № 4

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів, творчих конкурсів та їх ваговий коефіцієнт для вступу на навчання
для здобуття освітнього ступеня бакалавр на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції
на основі повної загальної середньої освіти

 

Додаток № 5

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

 

Додаток № 6

МАТЕРІАЛИ
для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році

 

Додаток № 7

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Додаток № 8

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

 

Додаток № 9

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю або іншою спеціальністю