Головна

Абітурієнту / Прийом на навчання для здобуття ступеня магістр в 2019 році / Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на денну та заочну форми (для вступників, які не складають ЗНО з іноземної мови)

Етапи вступної кампанії

На основі ступеня бакалавра для спеціальностей:

022, 035, 131, 132, 133, 141, 151, 153, 161, 163, 181,182, 275

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2019 року

Додаткові фахові вступні випробування

24 липня 2019 року

Фахові вступні випробування:

 

– для спеціальностей: 022 Дизайн, 035 Філологія, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 163 Біомедична інженерія

29 липня 2019 року

– для спеціальностей: 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 161 Хімічні технології та інженерія, 181 Харчові технології, 182 Технології легкої промисловості, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

29 липня 2019 року

Вступний іспит з іноземної мови

31 липня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за державним замовленням

05 серпня 2019 року

12.00

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за державним замовленням

10 серпня 2019 року

18.00

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

11 серпня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

11 серпня 2019 року

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

16 серпня 2019 року

18.00

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

17 серпня 2019 року

На основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) для спеціальностей:

022, 035, 131, 132, 133, 141, 151, 153, 161, 163, 181,182, 275, 051, 071, 072, 073, 075, 076, 121, 122, 123, 126, 242, 281

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2019 року

Додаткові фахові вступні випробування

24 липня 2019 року

Фахові вступні випробування:

 

– для спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 242 Туризм

25 липня 2019 року

– для спеціальностей: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп'ютерна інженерія, 126 Інформаційні системи та технології, 281 Публічне управління та адміністрування

26 липня 2019 року

Вступний іспит з іноземної мови

31 липня 2019 року

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, для вступників, які вступають за Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.

25 липня 2019 року

(з основ економіки)

26 липня 2019 року

(з основ держави і права)

27 липня 2019 року

(співбесіда з питань, що стосуються державного управління)

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

11 серпня 2019 року

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

16 серпня 2019 року

18.00

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

17 серпня 2019 року

5.5. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра, на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на денну та заочну форми навчання галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

для спеціальностей 051, 071, 072, 073, 075, 076, 121, 122, 123, 126, 242, 281

Для вступників, які складають ЗНО з іноземної мови

ОСНОВНА СЕСІЯ

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня 2019 року

Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

03 червня 2019 року

18.00

Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

31 травня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2019 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО)

02 липня 2019 року

Фахові вступні випробування:

 

– для спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 242 Туризм

25 липня 2019 року

– для спеціальностей: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп'ютерна інженерія, 126 Інформаційні системи та технології, 281 Публічне управління та адміністрування

26 липня 2019 року

Надання рекомендацій для зарахування на навчання за державним замовленням

05 серпня 2019 року

Виконання вимог щодо зарахування на навчання за державним замовленням

10 серпня 2019 року

18.00

Зарахування на навчання за державним замовленням

11 серпня 2019 року

12.00

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

11 серпня 2019 року

12.00

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

16 серпня 2019 року

18.00

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

17 серпня 2019 року

18.00

Для вступників, які складають ЗНО з іноземної мови

ДОДАТКОВИЙ НАБІР

Початок прийому заяв та документів

02 вересня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

16 вересня 2019 року

18.00

Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

18 вересня 2019 року

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО)

Жовтень - листопад

2019 року

Фахові вступні випробування:

 

– для спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп'ютерна інженерія, 126 Інформаційні системи та технології, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування

Жовтень - листопад

2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

Жовтень - листопад

2019 року

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Жовтень - листопад

2019 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Жовтень - листопад

2019 року

Для вступників, які мають спеціальні умови*

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів *

17 червня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів*

25 червня 2019 року

Вступний іспит з іноземної мови*

02 липня 2019 року

Додаткові фахові вступні випробування*

24 липня 2019 року

Фахові вступні випробування*:

 

– для спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 242 Туризм

25 липня 2019 року

– для спеціальностей: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп'ютерна інженерія, 126 Інформаційні системи та технології, 281 Публічне управління та адміністрування

26 липня 2019 року

Надання рекомендацій для зарахування на навчання за державним замовленням

05 серпня 2019 року

Виконання вимог щодо зарахування на навчання за державним замовленням

10 серпня 2019 року

18.00

Зарахування на навчання за державним замовленням

11 серпня 2019 року

12.00

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

11 серпня 2019 року

12.00

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

16 серпня 2019 року

18.00

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

17 серпня 2019 року

18.00

* особи, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу відповідно до п. 8.15 розділу VІІІ.