Головна

Абітурієнту / Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра / Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на денну та заочну форми навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

ОСНОВНА СЕСІЯ

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

06 травня 2020 року

Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

03 червня 2020 року

18.00

Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

06 – 29 травня 2020 року

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)*

17 червня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів*

25 червня 2020 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)

01 липня 2020 року

Вступний іспит з іноземної мови для вступників, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу відповідно до п. 8.11**

01 липня 2020 року

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

05 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

22 липня 2020 року

Фахові вступні випробування та додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит (на базі ХНТУ)

Додаткові фахові вступні випробування

23 липня 2020 року

Фахові вступні випробування:

– для спеціальностей: 035 Філологія, 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 242 Туризм; 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство; 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології, 275 Транспорті технології на автомобільному транспорті; 281 Публічне управління та адміністрування

24 липня 2020 року

– для спеціальностей: 022 Дизайн, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп'ютерна інженерія, 126 Інформаційні системи та технології, 161 Хімічні технології та інженерія; 163 Біомедична інженерія; 181 Харчові технології; 182 Технології легкої промисловості

25 липня 2020 року

Вступний іспит з іноземної мови (для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, згідно з п. 8.14 цих Правил прийому)

28 липня 2020 року

Надання рекомендацій для зарахування на навчання за державним замовленням

05 серпня 2020 року

Виконання вимог щодо зарахування на навчання за державним замовленням

10 серпня 2020 року

18.00

Зарахування на навчання за державним замовленням

11 серпня 2020 року

12.00

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

12 серпня 2020 року

12.00

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

17 серпня 2020 року

18.00

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

18 серпня 2020 року

18.00

Додаткові строки прийому зав та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

(з 1 вересня до 30 листопада)

Початок прийому заяв та документів

10 вересня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

01 жовтня 2020 року

Додаткові фахові вступні випробування

02 жовтня 2020 року

Фахові вступні випробування

05 жовтня 2020 року

Вступний іспит з іноземної мови (для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, згідно з п. 8.14 цих Правил прийому)

09 жовтня 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

12 жовтня 2020 року

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15 жовтня 2020 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

16 жовтня 2020 року

ДОДАТКОВа сесія

(проводиться в строки, встановлені УЦОЯО)

Початок прийому заяв та документів

Вересень 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

Жовтень 2020 року

Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Жовтень 2020 року

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

Жовтень - листопад

2020 року

Фахові вступні випробування:

Жовтень - листопад

2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

Жовтень - листопад

2020 року

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Жовтень - листопад

2020 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Жовтень - листопад

2020 року

* Для вступників, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу відповідно до п. 8.11 цих Правил прийому.

** Відповідні вступні іспити з іноземної мови в ХНТУ у випадках, визначених цими Правилами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими УЦОЯО. УЦОЯО надає матеріали для проведення у ХНТУ вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.